IFFI legt ingrediënten bloot

4 oktober 2017

Ingredients For Food Innovators (IFFI) is het Nederlandse netwerk voor senior managers in de voedingsmiddeleningrediënten-industrie. Op 3 november 2017 organiseert IFFI het evenement 'Ingredients exposed'. Is transparantie de sleutel om het vertrouwen van consumenten en ketenpartners te winnen en vast te houden? Sprekers uit andere sectoren zullen het belang van communicatie duidelijk maken.

Managen van voedselveiligheid

Globalisering en de integratie van productieketens maken het wereldwijd managen van voedselveiligheid, kwaliteit en voedselintegriteit complex. Daarom investeren voedingsmiddelenproducenten in traceerbaarheid, ketenoptimalisatie, hogere voedselveiligheid en betere voedselkwaliteit. Ze doen dat met nieuwe productiemethoden, technologieën en wetenschappelijke kennis.

Investeren in communicatie is voor dat verhaal net zo belangrijk, vindt IFFI. Moderator Michiel Peereboom zal sprekers en publiek uitdagen de centrale vraag te beantwoorden: is transparantie de sleutel om het vertrouwen van consumenten en ketenpartners te winnen en vast te houden? Microbioloog, columnist en schrijver Rosanne Hertzberger is een keynote spreker op deze dag.  Andere sprekers zijn Janneke Eigeman, teamleider communicatie van de Koninklijke Nederlandse Jagersvereniging, en Francois de Bie, voorzitter van de European Bioplastic Organisation.

Centrale vragen

Tijdens het IFFI Ingredients Event staan de volgende vragen centraal:

  • Hoeveel informatie over jouw producten en poductieproces moet je prijsgeven om het vertrouwen van de consument en ketenpartner vast te houden?
  • Hoe kunnen openheid en transparantie bijdragen aan het winnen en behouden van het vertrouwen van de aandeelhouders?
  • Wat is jouw definitie van transparantie?
  • Hoe kun je tegemoet komen aan de hogere kwaliteits- en veiligheidseisen in een markt die steeds complexer wordt en minder grenzen heeft?
  • De termen duurzaamheid en verantwoordelijk ondernemerschap worden steeds algemener. Hoe kun je jezelf toch onderscheiden op deze gebieden?
  • Kunnen we de wereldbevolking in 2050 nog voeden zonder gebruik te maken van toevoegings- en conserveringsmiddelen?
 

Altijd op de hoogte blijven?