IPSS wil mobiele suikerfabriekjes

8 september 2016

Ingenieursbureau IPSS denkt aan mobiele suikerfabriekjes in zeecontainers die bij boeren langs kunnen om ter plaatse suiker uit suikerbieten en reststromen te halen. Dit is mogelijk door een procedé dat is ontwikkeld door Wageningen UR

In Wageningen start IPSS een pilotplant om het procedé verder te testen en te onderzoeken of het commercieel haalbaar is. Dat meldt de Gelderlander.

Nederland telt twee grote productielocaties waar suikers uit bieten wordt gehaald. Er is echter behoefte aan meer capaciteit, maar een nieuwe productiefaciliteit kost 500 miljoen euro.

Op kleinere schaal

Onderzoekers van Wageningen UR hebben nu een procedé ontwikkeld om suikerbieten op kleinere schaal bij de boeren op het erf zelf makkelijker te raffineren tot suikers.

Suikerbieten (of reststromen daarvan) en andere grondstoffen en reststromen bevatten behalve suikers ook aminozuren. Maar omdat reststromen meerdere componenten bevatten, zijn vaak veel bewerkingen nodig om deze eruit te halen, meldt IPSS.

Componenten isoleren

Wageningen UR heeft een methode ontwikkeld waarbij dankzij een anti-solvent minder processingstappen nodig zijn om de componenten te isoleren. Door dit anti-oplosmiddel toe te voegen aan het mengsel en vervolgens het water weg te vangen, worden suikers en andere componenten onoplosbaar en kristalliseren ze.

Het proces is niet alleen energiezuiniger dan veel andere methoden, het maakt ook drogen en centrifugeren overbodig, waardoor het op kleinere schaal (en dus goedkoper) kan worden toegepast.

Langsgaan bij bedrijven

Onderzoekers denken dan ook dat dit procedé goed inzetbaar is bij boerenbedrijven zelf. Het idee is om uiteindelijk kleine mobiele suikerfabriekjes in zeecontainers in te bouwen die langs kunnen gaan bij bedrijven die reststromen hebben. Dit kost zo’n 2,5 miljoen euro.

IPSS en Wageningen UR rekenen ook op verwerking van andere reststromen, bijvoorbeeld afkomstig van de appelmoesindustrie. Daarnaast wordt onderzocht of uit andere reststromen suikers gekristalliseerd kan worden.

Internationale interesse

Behalve in Nederland is er volgens IPSS ook in het buitenland interesse in de technologie, bijvoorbeeld in de suikerproducerende en -verwerkende industrie in Duitsland, Zwitserland en Nigeria en bij telers van suikerhoudende gewassen in Portugal, Canada en Engeland.

Bij suikerbieten kan een kleine proeffabriek in vijftien weken tijd (het normale bietenseizoen) zo’n 300 hectare verwerken, aldus het bedrijf. Het maximale volume van de andere grondstoffen is nog onbekend.

Partners gezocht

Wageningen UR en IPSS Engineering zoeken partners voor de te openen kristallisatie-pilotfabriek.

Meer info

Lees ook:

Meer suiker winnen in proeffabriek (11 maart 2014)

Altijd op de hoogte blijven?