Beeld: Rufino Uribe via Wikimedia Commons

Noord-Nederland doet de komende drie jaar onderzoek naar de vraag: hoe kunnen we op een efficiënte manier bioplastic maken uit suiker, zodat de prijs vergelijkbaar wordt met de prijs van plastic uit aardolie?

De Rijksuniversiteit Groningen (RUG) heeft voor het project de handen ineen geslagen met verschillende bedrijven en kennisinstellingen. De provincies Groningen en Drenthe en het Samenwerkingsverband Noord-Nederland (SNN) ondersteunen het initiatief met een subsidie van 1,2 miljoen euro. Het grootste deel daarvan, 900.000 euro, komt van het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO).

Zuurstofloos

Onderzoekers werken onder meer aan een nieuwe methode om suiker uit suikerbieten te verwerken tot bouwstenen voor groene chemie. Ze doen dat middels anaerobe fermentatie, waarbij ze suiker aan bacteriën "voeren" die vervolgens de benodigde bouwstenen produceren, zonder dat daar zuurstof bij nodig is. Zulke fermentatie is eenvoudiger en goedkoper dan traditionele fermentatie met zuurstof, aldus de RUG in het persbericht.

Economische boost

Als blijkt dat kunststof uit suiker inderdaad kan concurreren met kunststof uit fossiele brandstoffen, kan dit een enorme impuls zijn voor het milieu en de noordelijke economie, schrijft de RUG. De universiteit schat in dat het project bij succesvol verloop 60 tot 85 nieuwe banen oplevert.

Ook de Hanzehogeschool werkt mee aan het onderzoek. Voor zowel industriële bedrijven als akkerbouwers kan de uitkomst van dit project economisch heel interessant zijn. Daarom doen ook diverse Noordelijke bedrijven mee zoals Cosun, Teijin, Senbis Polymer Innovations, Bioclear Earth en Sanovations.

Altijd op de hoogte blijven?