Kabinet handhaaft vertrouwen in EFSA

6 april 2012

DEN HAAG - De regering heeft alle vertrouwen in de werkijze van EFSA. Dat schrijft staatssecretaris Bleker in een brief aan de Kamer. Van belangenverstrengeling is geen sprake.

Eind vorige maand keurde het Europees Parlement de begroting van EFSA over 2010 nog af, onder meer vanwege vermeende belangenverstrengeling. De banden tussen het EU-agentschap en de voedingsmiddelenindustrie zouden onafhankelijk opereren belemmeren.

Aanleiding voor de Kamerbrief is echter een kritisch rapport van het Corporate Europe Observatory (CEO) en Earth Open Source (EOS).

Bleker stelt dat het logisch is dat EFSA gebruik maakt van door de industrie uitgevoerd onderzoek. Daarnaast baseren de EFSA-panelleden hun advies echter ook op publiek beschikbare gegevens en literatuur.

Dat er banden zijn met de industrie, ziet Bleker niet als een bezwaar. "Nederland heeft een traditie van publiekprivate samenwerking met veel aandacht voor onderzoek in combinatie met innovatie, denk bijvoorbeeld aan TNO en de WUR. Bij deze onderzoeksinstellingen werken academische en industriële partijen samen. Deskundigen van die onderzoeksinstellingen, die regelmatig een bijdrage leveren aan EFSA-werkzaamheden, hebben per definitie contacten met private partijen. Aanwijzingen voor belangenverstrengeling, op nationaal, dan wel op Europees niveau, zijn deze contacten echter niet."

Lees ook:

Kijk in ons nieuwsoverzicht voor:

Alle berichten over EFSA

Altijd op de hoogte blijven?