Kwart van de Nederlanders hoopt op toekomst zonder vlees

3 februari 2022 Redactie Food

Nederlanders zijn in hun ideeën over de veehouderij radicaler dan te verwachten valt, blijkt uit onderzoek van Kieskompas, in opdracht van ProVeg Nederland. Van de respondenten hoopt 28% zelfs op een toekomst waarin geen dieren meer voor voedsel worden gebruikt.

In samenwerking met de Vrije Universiteit onderzocht Kieskompas van 8.575 Nederlanders hun mening over het gebruik van dieren voor voedsel en de toekomst van onze vleesconsumptie. Daaruit blijkt dat een groot deel (72%) vindt dat we minder dieren moeten eten en ruim vier op de vijf Nederlanders ongemak voelt bij de manier waarop dieren worden gebruikt in de voedselindustrie.

42% vindt dat dieren het recht hebben niet als voedsel gebruikt te worden. Een kwart vindt juist dat dieren ondergeschikt zijn aan mensen. Een op de vijf Nederlanders is er voorstander van om slachthuizen te verbieden en 13% wil een overheidsverbod op de gehele veehouderij. 60% van de Nederlanders wil een verbod op de huidige intensieve veehouderij.

Iets minder dan een kwart (23%) verwacht dat we binnen een eeuw in Nederland geen dieren meer als voedsel gebruiken, bijvoorbeeld door de opkomst van plantaardige alternatieven of kweekvlees. Van de jongeren gelooft zelfs de helft dat kweekvlees dierlijk vlees overbodig zal maken.

Verrassende resultaten

Pablo Moleman van ProVeg Nederland is verrast door de resultaten. “Bijna de helft van de Nederlanders onderschrijft het idee dat je dieren niet als voedsel zou mogen gebruiken. Dat is toch zo’n beetje de essentie van het veganisme en die mening wordt kennelijk veel breder gedeeld dan de ruim één procent van de bevolking die zichzelf veganist noemt”, zegt hij in een persbericht.

Ondanks dat Nederlanders veganistischer zijn gaan denken, eet de meerderheid nog altijd graag vlees. Wel lijkt er een brede consensus te zijn dat de vleesconsumptie omlaag moet. Er bestaat volgens het onderzoek een breed maatschappelijk draagvlak voor de eiwittransitie: het eten van meer plantaardige en minder dierlijke eiwitten.

Hans Dagevos, senior scientist bij Wageningen UR, reageert op het rapport: “De resultaten van deze studie versterken het beeld dat veel Nederlanders ondersteuning geven aan het minder ‘vleesrijk’ maken van onze voedselproductie en -consumptie. De eiwittransitie heeft, kortom, maatschappelijk draagvlak. De nieuwe minister van Landbouw mag dergelijke signalen meenemen als hij zijn beleidslijnen gaat uitzetten de komende tijd.”

Aanloop naar verandering

Professor Cor van der Weele deed in 2019 onderzoek naar hoe Nederlanders denken over kweekvlees. Toen bleek al dat deelnemers erkenden hun individuele gedrag nog weinig veranderd te hebben, maar dat zij wel hoopten op collectieve vormen van verandering op het gebied van vlees. Van der Weele reageert op het Kieskompas-onderzoek: “Het suggereert dat de vanzelfsprekendheid van vlees al erg is verminderd, onder een breed deel van de bevolking. Dat je dat aan de consumptiecijfers nog niet erg ziet heeft zeker te maken met wat het Kieskompas-onderzoek ook laat zien: dat mensen nog steeds ook redenen hebben om wel vlees te eten. Door die ambivalenties zie je niet meteen veranderingen, maar in transitietermen valt de situatie te zien als teken van een aanloop naar een omslag.” 

Uit een recent onderzoek van Van der Weele blijkt daarnaast ook dat zelfs onder veehouders sprake is van toenemende morele zorgen als het gaat om dieren houden voor voedsel. Hier wordt openlijk nog weinig over gesproken. Van der Weele: “Het gespannen en gepolariseerde klimaat onder boeren naar aanleiding van de stikstofdiscussie kwam naar voren als één van de redenen dat we nog niet veel over die twijfels horen.”

Lees meer over het onderzoek op de website van ProVeg.

Altijd op de hoogte blijven?