Lamb Weston / Meijer gaat telers scoren op bodemgezondheid

22 januari 2019

De producent van aardappelproducten gaat telers een score te geven op een schaal van ‘basis’ tot ‘expert’. Het doel hiervan is om telers van elkaar te laten leren en om de bodemgezondheid te stimuleren. Het bedrijf wil op deze manier de gevolgen van klimaatveranderingen te bestrijden.

Een gezonde bodem is voor de aardappeltelers van Lamb Weston / Meijer van levensbelang, dat mag duidelijk zijn. Maar de gezondheid van die bodem staat onder steeds grotere druk, bijvoorbeeld door intensieve landbouw en door klimaatverandering. In het duurzaamheidsverslag over 2017-2018 dat Lamb Weston / Meijer begin januari publiceerde, vertelt het bedrijf over haar strategie om dit probleem aan te pakken.

Leren en stimuleren

Bodemgezondheid wordt beïnvloedt door veel verschillende factoren, zoals water, broeikasgassen, gewasbeschermingsmiddelen en biodiversiteit. Voor deze vijf thema’s heeft Lamb Weston / Meijer kritieke prestatie indicatoren opgesteld om de impact van individuele telers te meten en te vergelijken. Telers krijgen vervolgens een score op basis van de genomen maatregelen om bodemgezondheid te verbeteren. Het totaal aantal punten bepaalt de score van een individuele teler, die kan variëren van ‘basis’ tot ‘expert’. Het doel van dit systeem is om telers van elkaar te laten leren en de bodemgezondheid te stimuleren.

Van elkaar leren lijkt extra belangrijk nu de gevolgen van de klimaatverandering steeds groter worden. Telers werden in 2018 bijvoorbeeld geconfronteerd met extreme droogte, maar door de inzet van water-efficiënte irrigatie kon de oogstkwaliteit en het grondwaterniveau op peil blijven. Bovendien kunnen gezonde bodems beter tegen de gevolgen van klimaatverandering.

Duurzaamheid

Lamb Weston / Meijer heeft een duurzaamheidsstrategie met zeven pijlers. De meest recente (duurzame teelt) is in 2018 toegevoegd. Binnen deze focusgebieden probeert het bedrijf impact te maken om duurzamer te produceren. Daarnaast investeren ze in grondstofefficiëntie en circulariteit; 97% van de bijproducten en afvalstromen wordt hergebruikt, gerecycled of teruggewonnen.

Altijd op de hoogte blijven?