Meer geld voor Healthy Ageing Friesland

23 januari 2014

LEEUWARDEN - Het Healthy Ageing Network Noord-Nederland (Hannn) krijgt dit jaar 325.000 euro vanuit de provincie Friesland.

Dit omdat het netwerk er succesvol voor gezorgd heeft dat Noord-Nederland door de Europese Commissie op het terrein van Active en Healthy ageing wordt gezien als 'topvoorbeeldregio in Europa'. Dat meldt de provincie Friesland.

Hannn is zo'n 3 jaar geleden opgericht als kennis- en ontwikkelingscluster op het gebied van levenslang gezond leven.

Tientallen bedrijven (waaronder FrieslandCampina), kennisinstellingen en overheden bundelden hierin hun krachten om samen te werken aan oplossingen rond langer gezond blijven.

Ook contributies

Behalve bijdragen van de provincies Groningen, Drenthe en Friesland, wordt het cluster financieel ondersteund door diverse kennisinstellingen en contributies van netwerkleden.

Na 1 jaar wordt bekeken of Hannn voldoende resultaat heeft geboekt op het gebied van effectieve ondersteuning van innovatie, om met het netwerk door te gaan.

De OP-EFRO financiering voor Hannn liep eind 2013 af. Ook maakt het netwerk kans op nogmaals een bijdrage van 325.000 euro wanneer aan specifieke voorwaarden wordt voldaan.

Hannn wordt door de provincie gefinancierd uit het programma Wurkje foar Fryslân.

Lees ook:

Altijd op de hoogte blijven?