Mondelez International publiceert duurzaamheidsrapport

13 mei 2024 Unsplash
Onlangs bracht Mondelez International, producent van merken als Côte d’Or, LU, Oreo, Prince, TUC, Milka en Philadelphia, een duurzaamheidsrapport uit waarin de doelstellingen en inspanningen van het bedrijf op het gebied van milieu, samenleving en bestuur (ESG) worden uitgelicht. Daarnaast ontving Mondelez International goedkeuring van het Science-Based Targets initiative (SBTi) voor de doelstellingen om haar broeikasgasemissies tegen 2030 te verminderen en tegen 2050 naar nul te brengen.

Met het onlangs gepubliceerde duurzaamheidsrapport 'Snacking Made Right  2023 wil Mondelez International stakeholders voorzien van transparante, meetbare informatie over haar inspanningen en initiatieven op vlak van milieu, maatschappij en goed bestuur (ESG). Volgens Mondelez International toont het rapport aan dat de organisatie vooruitgang boekt door te pleiten voor bewuster snacken en door actief te strijden tegen klimaatverandering, inclusief het behalen van de SBTi-goedkeuring voor de netto nul doelstelling tegen 2050. Daarnaast benoemt Mondelez International het belang van de uitbreiding van haar Cocoa Life-programma, haar inzet op diversiteit, gelijkheid en inclusie en een goede samenwerking voor blijvende veranderingen binnen de volledige sector.  

Stappen

Mondelez International belicht meerdere stappen die het bedrijf heeft gezet om doelstellingen voor 2025 te bereiken. Zo geeft het bedrijf aan het afgelopen jaar ruim te hebben ingezet op bewust snacken door ingrediënten en voedingsstoffen te verbeteren en consumenten zo in staat te stellen bewuste eetkeuzes te maken. Daarnaast schaalde het bedrijf de landbouw-initiatieven in Cocoa Life op, het inkoopprogramma van Mondelez International voor het tegengaan van ontbossing. Ook zegt het bedrijf haar klimaatimpact te hebben verminderd door de overstap naar hernieuwbare energiebronnen in verschillende productiefaciliteiten.

Goedkeuring door het SBTi

De klimaatambitie van Mondelez International om tegen 2050 een netto nul uitstoot van broeikasgassen in haar volledige waardeketen te bereiken, zoals ook de Overeenkomst van Parijs voorschrijft, werd erkend door het SBTi.  

"We zijn blij dat het SBTi onze klimaatdoelstellingen voor 2030 en 2050 goedkeurde. Dat versterkt alleen maar onze ambitie om van duurzaam snacken wereldwijd de norm te maken,” aldus Christine Montenegro McGrath, chief impact & sustainability officer. "We zetten koers naar onze netto nul ambitie en trachten zo verder bij te dragen aan een duurzamere toekomst.”

Altijd op de hoogte blijven?