Naaktgeboren (FrieslandCampina) Kwaliteitsmanager Food 2013

10 oktober 2013

CAPELLE AAN DEN IJSSEL - Geke Naaktgeboren-Stoffels van FrieslandCampina is verkozen tot Kwaliteitsmanager Food 2013.

Zij is daarmee de eerste kwaliteitsmanager in de voedingsmiddelenindustrie die deze prijs heeft gewonnen, bericht vakblad VMT dat de prijs heeft ingesteld.

Als director Quality Assurance & Safety is Naaktgeboren er volgens de jury succesvol in geslaagd om het kwaliteitsbeleid bij de businessunit Kaas, Boter & Melkpoeder sterk te verbeteren. Zij wist uiteindelijk het MT ervan te overtuigen dat het kwaliteitsbeleid meer vanuit de klant moest worden ingevuld.

Overtuigingskracht, inzet en vasthoudendheid zijn belangrijke succesfactoren, die zij inzet bij het realiseren van noodzakelijke (gedrags)veranderingen. Kenmerkend daarbij is dat zij niet alleen sales, maar ook de klanten zelf erbij heeft betrokken. Ook de manier waarop zij uiteindelijk het MT wist te overtuigen, via een ‘troonrede’ waarin zij haar visie uiteenzette, overtuigde.

Naaktgeboren is naar het oordeel van de jury dan ook een prima voorbeeld van een moderne kwaliteitsmanager. Haar presentatie op de bijeenkomst Kwaliteitsmanagement die VMT en het Nederlands Netwerk voor Kwaliteitsmanagement (NNK) gezamenlijk organiseerden, bezorgde haar de eerste plaats. Ze wist daar de deelnemers van haar visie, ideeën en hoe deze te verwezenlijken te overtuigen. Zij kreeg maar liefst 33 van de 59 uitgebrachte stemmen. Deze telden voor een kwart mee in de finale uitslag. De stemmen van de juryleden over de presentaties van de genomineerden telden ook voor een kwart mee, hun bevindingen naar aanleiding van het bedrijfsbezoek en gesprek met direct leidinggevende voor de helft.

Lees ook:

Altijd op de hoogte blijven?