Nederland als wereldleider eiwittransitie met cellulaire agricultuur

26 oktober 2022 Mirjam van Rijn

Het kabinet trekt miljoenen uit voor de eiwittransitie. Op 21 oktober meldt de minister van Economische Zaken en Klimaat in een kamerbrief dat 60 miljoen euro wordt toegekend aan het project Cellulaire Agricultuur. De investering is onderdeel van het Nationaal Groeifonds.

Onderzoekers werken op allerlei manieren aan de eiwittransitie. Peulvruchten en eendenkroos worden al jaren onderzocht, maar toch zijn producten met nieuwe eiwitten niet zo gewild als vlees en zuivel. Het lijkt erop dat mensen de producten pas eten als ze concurreren met de smaak en structuur van ‘het origineel’.

Het project Cellulaire Agricultuur is gericht op het kweken van cellen zonder tussenkomst van dieren om tot een diervriendelijker én planeetvriendelijker vlees- of melkproduct te komen. Een lopende studie van Universiteit Wageningen richt zich bijvoorbeeld op het maken van eiwitten, zoals die in koemelk, waar geen koe aan te pas komt. Cellen fungeren als melkfabriekjes en het eindproduct zal in de toekomst niet te onderscheiden zijn van echte koemelk.

Eerste stap

Hoewel de producten nog niet in de schappen liggen, is de wetenschap dus veelbelovend. Om te voorkomen dat kennis en inkomsten wegvloeien naar het buitenland, diende het consortium Cellulaire Agricultuur Nederland een voorstel in via het Nationaal Groeifonds.

De investering is de eerste stap richting een groter groeiplan waarin wordt voorgesteld om 252 tot 382 miljoen euro te investeren in cellulaire agricultuur; het stimuleren van onderwijs op dit gebied, wetenschappelijk onderzoek, publiek toegankelijke opschalingsfaciliteiten, maatschappelijke integratie (inclusief boeren en consumenten) en innovatie. Verwacht wordt dat een positie als wereldleider eiwittransitie veel geld oplevert en tegelijkertijd wereldwijde klimaat-, milieu-, en gezondheidsvoordelen.

Nationaal Groeifonds

Projecten die een duurzame en economische groei voor Nederland kunnen betekenen, kunnen geld ontvangen uit het Nationaal Groeifonds. Op basis van het oordeel van een onafhankelijke adviescommissie, bepaalt het kabinet in welke projecten wordt geïnvesteerd. Tussen 2021 en 2050 maakt het kabinet via dit fonds twintig miljard euro vrij. Op de website van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland kunnen nieuwe projectvoorstellen worden ingediend vanaf 2 januari 2023.

Andere projecten die een investering ontvingen zijn project Werklandschappen, gericht op de duurzame transformatie van werklocaties (26,2 miljoen), project Zelfdenkende moleculaire systemen, gericht op het gebruik van kunstmatige intelligentie voor de ontwikkeling van nieuwe moleculaire materialen (96,9 miljoen) en project PhotonDelta, gericht op het versterken van het fotonica ecosysteem in Nederland, met als doel om koploper in de wereldwijde chipindustrie te worden (266,6 miljoen).

Kijk voor meer informatie op de website van Cellulaire Agricultuur Nederland.

Dit artikel verscheen eerder op: Voeding Nu

Altijd op de hoogte blijven?