Nederlandse arbeidsproductiviteit ver boven Europees gemiddelde

12 maart 2018

Abnd met 0,5 procent per jaar volgens ABN AMRO. Wel verschilt de groei per sector.

In de afgelopen 15 jaar hebben vooral Transport en Logistiek (+33 procent), Industrie (+29 procent), Agri (+35 procent) en Handel (+27 procent) een productiviteitssprong gemaakt, mede door de toepassing van nieuwe technologieën. In de Zakelijke Dienstverlening is daarentegen nauwelijks sprake van productiviteitsgroei (+1 procent) en in de Horeca (-23 procent) en Leisure (-15 procent) is deze zelfs gedaald.

Nederland ligt met 18 procent boven het gemiddelde van de Europese Unie en behoort tot de meest competitieve landen ter wereld. Dit is terug te zien in de Nederlandse export. De sectoren Industrie, Transport en Logistiek, Agri en Food hebben een bovengemiddelde productiviteit ten opzichte van de omringende landen.

Door het gebruik van chipmachines en productiemethodes als melkrobots verhoogt de productiviteit gemeten op basis van de geproduceerde toegevoegde waarde per gewerkt uur. De sectoren met een bovengemiddeld hoge productiviteit ten opzichte van het Europees gemiddelde zijn de Agri (+102 procent), Food (+72 procent), de Detailhandel (+53 procent), Tansport en Logistiek (+27 procent) en Industrie (+20 procent).Deze sectoren zijn actief op internationale markten.

Sectoren gericht op Nederland scoren aanzienlijk lager. Dit zijn bijvoorbeeld de Bouw (+12 procent), Zakelijke Dienstverlening (+7 procent) en Leisure (+3 procent).

Een zwakkere productiviteitsgroei is in heel West-Europa zichtbaar en dat is opvallend. Door technologische doorbraken, zoals blockchain, robotisering en kunstmatige intelligentie, ligt juist een sterke groei voor de hand, aldus Kasper Buiting, Senior Sector Econoom van ABN AMRO.

"Eén ding is duidelijk: het is een continu proces en we staan aan de vooravond van grote veranderingen in de economie en de arbeidsmarkt. Veel banen gaan verdwijnen door technologische veranderingen. Als sectoren te weinig innovatief zijn en hierdoor inefficiënter werken, kunnen bedrijven uit andere productieve sectoren een deel van de markt in handen krijgen. Het is dus voor alle sectoren cruciaal om productief te blijven."

Altijd op de hoogte blijven?