Nieuwe alliantie wil plantaardig voedsel belangrijker maken in Europees beleid

30 september 2020

Beeld: EAPF

Afgelopen week ging de European Alliance for Plant-based Foods (EAPF) van start. Het is een samenwerkingsverband van NGO’s, wetenschappers en bedrijven. Het heeft tot doel om op Europees niveau een voedselsysteem te stimuleren waarin plantaardig voedsel de hoofdrol speelt.

Bij de EAPF zijn onder andere NGO’s Proveg en World Animal Protection, bedrijven Upfield, Oatly en Beyond Meat en de European Medical Association aangesloten. Siska Pottie, secretaris-generaal bij EAPF: “Om de transitie naar een meer plantaardig dieet te versnellen zijn gebundelde inspanning en middelen nodig. De European Alliance for Plant-based Food is een coalitie van ‘de willing’, die geloven dat we alleen samenwerkend de potentie van een plantaardig voedselsysteem kunnen verwezenlijken.”

Doelen

Als eerste project richt de EAPF zich op de kwestie rondom de benaming van plantaardige vlees- en zuivelalternatieven. De EAPF verzamelde 35 partijen rond een gezamenlijke brief die het Europees Parlement oproept om de voorgestelde verboden op het gebruik van vlees- en zuivelgerelateerde namen voor plantaardige producten af te wijzen. De voorstellen liggen momenteel nog op tafel als onderdeel van de herziening van de verordening inzake de gemeenschappelijke marktorganisatie voor landbouwproducten, en zullen worden besproken tijdens de plenaire vergadering van het Europees Parlement, die plaatsvindt in de derde week van oktober.

Lange termijn

Op de lange termijn dringt de nieuwe coalitie op zes punten aan bij overheden:

  • Het stimuleren van duurzame voedselproductie
  • Het toekennen van meer middelen aan onderzoek en innovatie in de plantaardige voedselsector
  • Het creëren van een gelijkwaardig markt voor dierlijke en plantaardige producten
  • Het erkennen van de voordelen van plantaardige producten voor mens, dier en milieu
  • Het toestaan van voedselbenamingen in makkelijk te begrijpen terminologie, zoals 'vegaworst'
  • Het opzetten van een wetenschappelijk onderbouwd kader van voedsellabels op het gebied van duurzaamheid

Bron: EAPF

Altijd op de hoogte blijven?