Nieuwe operationeel directeur Plastic Pact NL

8 juli 2022 Redactie Food

Plastic Pact NL heeft een nieuwe operationeel directeur. Sinds 1 juli vervult Carlijn Röell deze rol. Samen met de aangesloten bedrijven en organisaties gaat zij zich inzetten voor het sluiten van de kringloop van plastic verpakkingen en eenmalige plastic producten in Nederland.

Begin dit jaar publiceerde het Plastic Pact NL een routekaart met daarin de acties die nodig zijn voor het behalen van de doelen in 2025. De doelen zijn ambitieus en er is veel werk te doen. Samenwerking is noodzakelijk om op voldoende schaal kwalitatief goede oplossingen te bereiken voor reductie, hergebruik en recycling. Carlijn Röell geeft als operationeel directeur hier sturing aan.

Operationeel directeur

Sandra Onwijn, voorzitter van het Plastic Pact NL: “Wij zijn heel blij dat Carlijn, met haar ervaring met kunststof verpakkingen en strategische processen, aan de slag gaat om de routekaart uit te voeren. We zitten nu op een kantelpunt en versnelling en opschaling zijn echt nodig. Daar gaat zij, samen met de aangesloten partijen en de Stuurgroep, hard aan werken.”

“Ik heb veel zin om mijn tanden te zetten in het versnellen en opschalen van de activiteiten van het Plastic Pact NL”, zegt Carlijn Röell.  “De uitdaging om de kunststofketen duurzaam en circulair te maken is groot. Er zijn grotere stappen nodig en die kunnen alleen gezet worden in samenwerking met alle partijen in de hele cyclus. Partijen zijn zich daarvan bewust, maar die samenwerking moet goed georganiseerd worden. Daar ligt mijn rol.”

Carlijn Röell

Carlijn Röell studeerde aan de Rijksuniversiteit Groningen en werkte jaren voor managementadviesbureau Kearney met een focus op consumptiegoederen en retail. Zij was betrokken bij het opzetten van het Fieldlab Circular Packaging en het Europese circulaire kunststoffencluster van Het Schone Noorden.

Plastic Pact NL

In februari 2019 is het Plastic Pact NL ondertekend en inmiddels zijn meer dan 110 partijen aangesloten bij dit initiatief om eenmalige plastic producten en verpakkingen te verduurzamen. Samen met de hele keten werkt deorganisatie aan beter recyclebare verpakkingen, betere recycling, meer inzet van recyclaat en minder plastic. 

Altijd op de hoogte blijven?