Nieuwe structuur FrieslandCampina

19 september 2023 FrieslandCampina

 

FrieslandCampina past topstructuur aan en zet daarmee een belangrijke stap om de bedrijfsprestaties te verbeteren. De verandering volgt op de benoeming van Jan Derck van Karnebeek als CEO per 1 juni 2023. Het bedrijf wordt onderverdeeld in zeven business groups en zal worden geleid door een Executive Team.

Jan Derck van Karnebeek, CEO Koninklijke FrieslandCampina N.V.: “FrieslandCampina heeft een uitstekende uitgangspositie met een rijke historie, sterke reputatie, betrokken medewerkers, relevante ‘purpose’ en enorm veel zuivelkennis en expertise. Bovendien heeft FrieslandCampina een divers bedrijfs-, product- en klantenportfolio, waardoor het zijn risico’s goed kan spreiden en mede daardoor zijn leden-melkveehouders een toonaangevende melkprijs kan bieden. De winstgevendheid van de onderneming staat onder druk. Daarom zullen we in de komende periode de noodzakelijke stappen nemen om hierin verbetering te brengen. De eerste stap is een aanpassing van onze topstructuur en de daarbij behorende benoemingen. Ik heb alle vertrouwen dat we met het vernieuwde leiderschapsteam invulling gaan geven aan FrieslandCampina’s ‘purpose’ van betere voeding voor de wereld, goede inkomsten voor onze boeren, nu en in de toekomst.”

Executive Team

De onderneming zal worden geleid door een Executive Team. Vanaf 1 okotber 2023 ziet dit er als volgt uit:

 • Chief Executive Officer: Jan Derck van Karnebeek (Lid Executive Board)
 • Chief Financial Officer: Hans Janssen (Lid Executive Board)
 • Chief Supply Chain and R&D Officer: David Cutter (Lid Executive Board)
 • Chief Sustainability Officer: Mireille Einwachter (Lid Executive Board)
 • Chief People Officer: Patricia Snel
 • President Europe: Dustin Woodward
 • President Retail & Americas: Tuncay Özgüner
 • President Middle East, Pakistan & Africa: Ali Khan
 • President Asia: Corine Tap
 • President Professional en Trading: Roger Loo
 • President Ingredients: Herman Ermens
 • President Specialised Nutrition: Harvey Uong

Zeven business groups

De met ingang van 1 januari 2024 beoogde opsplitsing van de huidige Food & Beverage business group in vijf verschillende business groepen, elk met hun eigen karakteristieken – Europe; Retail & Americas; Middle East, Pakistan & Africa; Asia; en Professional - geeft uitdrukking aan de diversiteit van het bedrijfsportfolio en de verschillende marktbenaderingen die daarbij vereist zijn. De business group Professional en de business unit Trading zullen beide onder de verantwoordelijkheid van één president komen te vallen. De huidige business groups Ingredients en Specialised Nutrition blijven ongewijzigd.

Volgende stappen

De voorgenomen Executive Team-benoemingen gaan in per 1 oktober 2023 en de implementatie van de nieuwe organisatiestructuur, inclusief de zeven business groups, staat gepland voor 1 januari 2024. Roel van Neerbos zal als President Food & Beverage tot 1 november 2023 lid blijven van het Executive Team.

Alle voorgenomen besluiten zijn onder voorbehoud van advies door de Centrale Ondernemingsraad. Op 6 oktober 2023 zal meer duidelijkheid worden gegeven over de aanscherping van de ondernemingsstrategie, Expedition 2030 geheten. Meer details over de  organisatorische implicaties worden de komende tijd bekendgemaakt.

Altijd op de hoogte blijven?