Nieuwe tweejarige sector-cao Zoetwaren

9 juli 2024 Ylanite Koppens via Pexels
Industrie | Vereniging voor de Bakkerij- en Zoetwarenindustrie (VBZ) en de vakbonden FNV, CNV en De Unie bereikten 17 juni een akkoord een nieuwe cao. Nu de leden hebben ingestemd met het onderhandelingsresultaat is er een nieuwe tweejarige sector-cao Zoetwaren waarin een loonsverhoging van 7,5 procent over twee jaar is afgesproken.

De achterbannen van de vier sociale partners van de zoetwarenindustrie – branchevereniging VBZ namens de werkgevers en de vakbonden FNV, CNV en De Unie – zijn akkoord gegaan met de nieuwe cao. De cao heeft een looptijd 24 maanden: van 1 oktober 2024 tot 1 oktober 2026. De salarisschalen en salarissen worden stapsgewijs verhoogd: per 1 oktober 2024: 0,5 procent, per 1 januari 2025: 3 procent, per 1 oktober 2025: 2 procent en per 1 april 2026: 2 procent. Over de looptijd van twee jaar betekent dat een loonsverhoging van 7,5 procent.

Verder zijn er afspraken gemaakt over onder meer reiskostenregeling woon-werkverkeer, hygiënische handelingen, 80/90/100-regeling, loondoorbetaling bij ziekte, werkoverdracht, waarneming, feestdagenregeling en rouwverlof. Ook is er een extra scorecategorie (D) toegevoegd aan het beoordelingssysteem.

De weg naar nieuwe cao

VBZ-voorzitter Thijmen Peter de With: “We zijn verheugd dat de achterbannen van alle vier de sociale partners inmiddels positief hebben ingestemd met het onderhandelingsresultaat van 17 juni. In aanloop naar deze cao hebben we zeer uitgebreid de wensen en behoeften van de medewerkers in kaart gebracht. Dit gebeurde middels groepssessies en een brede enquête, inclusief de uitzendkrachten. De nieuwe cao betekent een koopkrachtverbetering en weerspiegelt de inflatieontwikkeling van de afgelopen maanden. We zijn van mening dat we een toekomstbestending en gebalanceerd collectief pakket hebben bereikt waarmee werknemer en werkgever de komende twee jaar uitstekend uit de voeten kunnen.”

VBZ

Vereniging voor de Bakkerij- en Zoetwarenindustrie (VBZ) is de Nederlandse branchevereniging voor ondernemingen in koek, snoep, chocolade, zoutjes en noten. De vereniging behartigt de belangen van ruim 100 bedrijven in deze sector, variërend van mkb tot multinationals. De leden van de VBZ zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor meer dan 90 procent van de totale Nederlandse verkoop ter waarde van EUR 4 miljard in koek, snoep, chocolade, zoutjes en noten. De bedrijven bieden werk aan ongeveer 15.000 medewerkers.

Altijd op de hoogte blijven?