NMa beboet paprika- en zilveruienkartels

5 juni 2012

DEN HAAG - De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) heeft 2 coöperaties van paprikatelers en 5 telers en verwerkers van zilveruien beboet voor in totaal 23 miljoen euro.

In het paprikakartel maakten de coöperaties prijsafspraken; in het zilveruienkartel maakten de telers en verwerkers afspraken over het maximaal in te zaaien areaal aan zilveruien.

Het paprikakartel is gemeld door Zon uit Limburg. Deze afzetorganisatie zat ook in het kartel maar maakte gebruik van de clementieregeling en krijgt dus geen boete.

Paprikakartel

3 Telercoöperaties en afzetorganisaties van paprika’s hebben tussen mei 2006 en februari 2009 een prijskartel gevormd. Zij krijgen in totaal 14 miljoen euro aan boetes opgelegd.

Het gaat om: UWG (7 miljoen euro), Rainbow (7 miljoen euro) (beide dochters van de Westlandse afzetcoöperatie FresQ) en Zon, die gezamenlijk 30 tot 40 procent van de Nederlandse productie vertegenwoordigen.

Een faciliterende partij, die onder meer kartelvergaderingen heeft georganiseerd, krijgt een boete van 5000 euro opgelegd.

In de paprikasector ging in 2010 in Nederland zo’n 400 miljoen euro om.

De bedrijven probeerden via het kartel de inkoopprijs van paprika’s voor afnemers hoog te houden. Ook spraken zij af om minimumprijzen te hanteren, om elkaars klanten te ‘respecteren’ en om de paprikaprijzen op de groenteveiling van Zon te manipuleren.

Zilveruienkartel

Telers en verwerkers van zilveruien hebben tussen 1998 en 2010 een kartel gevormd door afspraken te maken over het maximaal in te zaaien areaal aan zilveruien. 5 Bedrijven krijgen samen ruim 9 miljoen euro boete opgelegd.

Het gaat hier om T.O.P. (6,275 miljoen euro), Veco (1,139 miljoen euro), Crop (1,012 miljoen euro), Thopol (450.000 euro) en Primofin (450.000 euro).

De in dit kartel betrokken Nederlandse bedrijven zijn samen verantwoordelijk voor 70 procent van de in Europa geproduceerde zilveruien. In de zilveruiensector wordt jaarlijks met verkopen binnen de EU een omzet behaald van zo’n 15 miljoen euro.

De bedrijven beperkten het aanbod, wat kan leiden tot een hogere prijs voor de zilveruien. Ook kochten zij de bedrijfsmiddelen van bedrijven die stopten, om te voorkomen dat er nieuwe bedrijven op de markt zouden komen.

Daarnaast hielden ze elkaar verschillende jaren op de hoogte van de prijzen die zij voor zilveruien in rekening zouden brengen bij hun afnemers, de conservenindustrie.

Kartels zijn verboden

Kartels zijn verboden omdat de prijs daarbij wordt bepaald door afspraken die bedrijven met elkaar maken en dus niet door concurrentie op de markt. Daardoor kunnen consumenten en andere afnemers een te hoge prijs betalen.

Bedrijven kunnen tegen deze besluiten bij de NMa bezwaar maken of rechtstreeks beroep aantekenen bij de Rechtbank Rotterdam.

FresQ heeft al aangekondigd in beroep te gaan tegen de NMa-uitspraak in het paprikakartel. De afzetcoöperatie zegt zich niet in het NMa-rapport te herkennen en is het dan ook niet eens met het besluit, meldt AGF.

Lees ook:

Altijd op de hoogte blijven?