Normontwerp voor ISO 22174 over microbiologische analyses via PCR gepubliceerd

1 november 2022 Redactie Food Unsplash

Nederland is actief betrokken bij het opstellen van een internationale norm over het gebruik van polymerase chain reaction (PCR) bij microbiologische analyses in de agrofoodsector. De publieke commentaarronde voor NEN-EN-ISO 22174:2022 Ontw. is recent van start gegaan. Belanghebbenden kunnen tot 5 januari 2023 commentaar indienen op dit normontwerp.

PCR is een manier om uit zeer kleine hoeveelheden DNA specifiek een of meer gedeeltes te kopiëren tot er genoeg van is om het te analyseren. De eisen die in NEN-EN-ISO 22174:2022 Ontw. ‘Microbiology of the food chain - Polymerase chain reaction (PCR) for the detection and quantification of microorganisms - General requirements and definitions’ zijn vastgelegd, zorgen ervoor dat laboratoria die gebruik maken van deze norm vergelijkbare resultaten genereren. De resultaten kunnen hierdoor gemakkelijker met elkaar vergeleken worden.

Voorgestelde aanpassingen

NEN verwacht dat de herziening van NEN-EN-ISO 22174 begin 2024 gereed is. Dan zal de herziene norm de gepubliceerde NEN-EN-ISO 22174:2005 vervangen. Daarnaast wordt een aantal normen samengevoegd tijdens deze herziening. Het gaat om de volgende normen voor microbiologie van de voedselketen:

  • NEN-EN-ISO 20837:2006 'Polymerase chain reaction (PCR) for the detection of food-borne pathogens - Requirements for sample preparation for qualitative detection';
  • NEN-EN-ISO 20838:2006 'Polymerase chain reaction (PCR) for the detection of food-borne pathogens - Requirements for amplification and detection for qualitative methods';
  • NEN-EN-ISO 22119:2011 'Real-time polymerase chain reaction (PCR) for the detection of food-borne pathogens - General requirements and definitions.

Andere voorgestelde aanpassingen zijn bijvoorbeeld de uitbreiding van kwalitatieve naar kwantitatieve analyses, de toevoeging van ‘digital PCR’, en een extra hoofdstuk over validatie en verificatie.

Toegang tot het normontwerp

Wilt u als belanghebbende commentaar indienen op het normontwerp NEN-EN-ISO 22174 Ontw., dan kunt u zonder kosten een exemplaar opvragen via afc@nen.nl. U heeft dan tot 5 januari 2023 de tijd om commentaar in te dienen op dit normontwerp. Meer informatie op nen.nl.

Altijd op de hoogte blijven?