NVWA: glyfosaat in bier onder limiet

24 juni 2016

Het gehalte van glyfosaat in bier dat op de Nederlandse markt verkrijgbaar is, ligt ver onder het maximum dat op basis van het gerstgehalte toelaatbaar is. Er zijn dan ook geen gezondheidsrisico's vanwege glyfosaat in bier. Dat constateert de NVWA.

De NVWA deed in het voorjaar van 2016 onderzoek. Er zijn 29 biermerken bemonsterd in verschil­lende winkels en brouwerijen. In het NVWA-laboratorium is het glyfosaatgehalte van de monsters bepaald. Bijna alle biersoorten waren van Nederlandse herkomst. Ook vijf Belgische bieren en één Duits bier zijn onderzocht.

Het onderzoek hangt samen met de aandacht voor glyfosaat in de laatste tijd. In sommige media is gemeld dat er een verband is tussen glyfosaat en kanker. Naast aandacht voor glyfosaat vanwege gezondheidsaspecten ligt de stof ook onder het vergrootglas door de koppeling met de politieke discussie rond genetisch gemodificeerde organismen. Glyfosaatresistentie is een van de meest toegepaste genetische modificeringen, meldt de NVWA.

Aanleiding

Een onafhankelijk Duits instituut onderzocht begin 2016 bier, omdat bier als bewerkt graanproduct mogelijk een belangrijke bron van glyfosaat in de consumptie zou kunnen zijn. Hierbij werd in alle bieren glyfosaat aangetoond, weliswaar in lage gehalten. De aandacht voor dit onderzoek was voor de NVWA aanleiding om ook Nederlandse bieren te onderzoeken op de aanwezigheid van glyfosaat.

Resultaten

In iets meer dan een derde van de bieren werd glyfosaat aangetroffen. Eén hiervan was een Duits bier. Het gemiddelde glyfosaatgehalte in het Duitse en het NVWA-onderzoek komt overeen. Ook bij het ene Duitse biermerk kwam het gehalte overeen met de waarde die in het Duitse onderzoek werd gevonden. Alle waarden liggen ruim onder de wettelijke limiet, de zogenoemde Maximale Residu Limiet (MRL). Zelfs de hoogste waarde is een factor 200 lager dan de MRL.

De conclusie is dan ook dat er geen gezondheidsrisico's zijn vanwege glyfosaat in bier. Hierbij is rekening gehouden met het feit dat mensen ook via andere bronnen in de voeding glyfosaat binnen krijgen.

Lees ook: 

 

Altijd op de hoogte blijven?