Chickfriend gebruikte ook amitraz

24 augustus 2017

Het Barneveldse bedrijf Chickfriend gebruikte naast fipronil ook amitraz. Dit meldden minister Edith Schippers (Volksgezondheid) en staatssecretaris Martijn van Dam (Economische Zaken) op 23 augustus in een brief aan de Tweede Kamer. De Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) trof de stof tot nu toe niet aan in eieren. Het is nog onbekend op welke schaal dit middel is gebruikt.

Inval

De amitraz werd gevonden in de administratie die twee weken geleden in beslag werd genomen bij een inval.  In deze administratie zijn zeven bedrijven aangetroffen die nog niet eerder met de affaire in verband zijn gebracht. De NVWA heeft deze bedrijven bezocht. Het gaat om vijf pluimveebedrijven, een gemengd bedrijf met pluimvee en vleeskalveren en een houder van vleeskalveren. Alleen bij het laatste verblijf waren kalveren. Deze mogen voorlopig niet worden geslacht. De NVWA onderzoekt of er amitraz in de dieren zit.

Ook onderzoekt de NVWA Dega 16. Het bestrijdingsmiddel waar Chickfriend fipronil en nu ook amitraz aan toevoegde. "Het vermoeden bestaat dat er meerdere middelen dan alleen Dega-16 zijn gebruikt door Chickfriend voor het toevoegen van verboden stoffen. De NVWA doet hier onderzoek naar."

Amitraz

Amitraz is volgens de brief "een matig toxische stof". Chickfriend zou de stof gebruiken voor vliegenbestrijding bij kalveren. De stof is verboden als bestrijdingsmiddel. Bij inname van grote hoeveelheden kan het onder meer effect hebben op het zenuwstelsel.

De directeur van het bureau Risicobeoordeling & onderzoek durft niet helemaal uit te sluiten dat er een geringe hoeveelheid amitraz in de geteste eieren zit.  Als het erin zit gaat het om gehaltes kleiner dan 0,01 milligram per kilo. Bij zo'n kleine hoeveelheid kan iemand tientallen kilo's eieren per dag eten. Daarom is er ''geen aanleiding tot risico’s voor de volksgezondheid''.

Melding fipronil

In de brief meldden de bewindslieden ook dat er vorig jaar twee meldingen zijn binnengekomen over mogelijk fipronil-gebruik. "In een van de twee meldingen werd gesproken over mogelijk grootschalig gebruik van fipronil in stallen", staat in de Kamerbrief. Wat de andere melding inhield, wordt niet duidelijk.

Lees ook:

 

Altijd op de hoogte blijven?