'NVWA weet niet of bedrijven regels naleven'

21 november 2013

DEN HAAG - De NVWA heeft voor de meeste sectoren vooralsnog geen inzicht in de naleving van de wet- en regelgeving. Dat schrijft de Algemene Rekenkamer in een rapport over de fusie van VWA, Algemene Inspectiedienst en Plantenziekenkundige Dienst.

De Algemene Rekenkamer stelt dat voor risicogericht toezicht inzicht nodige is in de naleving door bedrijven en de manier waarop de naleving zich ontwikkeld. "Zonder kennis hierover is het immers niet mogelijk om het toezicht te concentreren op bedrijven die vaak en ernstig de regels overtreden."

Het risicogericht toezicht wordt bovendien bemoeilijkt door de roep vanuit de samenleving om meer toezicht na incidenten. De Rekenkamer spreekt in dit verband over de belangrijke rol van niet-objectiveerbare angsten.

Systeemtoezicht

De NVWA maakt afspraken met voedingsmiddelenbedrijven over beperkter toezicht wanneer bedrijven aan specifieke voorwaarden voldoen, onder meer om bepaalde informatie met de NVWA te delen. Dit systeemtoezicht, bedoeld om de voedingsmiddelenbedrijven en de NVWA tijd te besparen, kost de NVWA nu echter nog veel tijd. Bovendien is bij de meeste bedrijven een dergelijke vorm van toezicht nog niet mogelijk door het ontbreken van voldoende interne kwaliteitscontrole.

Opmerkelijk is dat de Rekenkamer schrijft dat niet zeker is of deze vorm van toezicht wel effectief is. "Op dit moment is hierover geen informatie beschikbaar."

De Rekenkamer acht het niet aannemelijk dat met systeemtoezicht de komende 4 jaar veel kan worden bespaard. "Integendeel; voor de uitvoering van audits op interne borgingssystemen van bedrijven is ander, hoger opgeleid (en dus duurder) personeel nodig, met kennis van het gehele productiesysteem van bedrijven en de (veiligheids)risico’s daarin. Op korte termijn zijn er dus veeleer kosten in plaats van besparingen te verwachten."

De regering verwachtte in 2007 dat de fusie van de inspectiediensten een besparing van 50 miljoen euro per jaar zou opleveren. De Algemene Rekenkamer zegt in het rapport dat die doelstelling niet wordt gehaald en dat het niet waarschijnlijk is dat die doelstelling in de periode tot 2018 wél wordt gehaald, zelfs niet in de verzachte vorm die begin 2013 is afgesproken.

Lees ook:

Altijd op de hoogte blijven?