NVWA ziet niet actief toe op het uit de handel halen van besmette gojibessen

11 oktober 2017

Begin oktober werd bekend dat er vorig jaar gojibessen op de markt zijn gekomen, die waren verontreinigd met een veelvoud aan bestrijdingsmiddelen. Hierna volgden kamervragen. Minister Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport beantwoordde deze op 9 oktober met een brief. In deze brief stelt zij dat de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) niet direct heeft gecontroleerd of de partijen besmette gojibessen uit de handel zijn genomen. De NVWA checkt dit bij de volgende controle.

Werkwijze NVWA

De NVWA houdt risicogebaseerd toezicht op het uit de handel halen van partijen met gehaltes boven de maximum residulimiet. De NVWA geeft hierbij geen prioriteit aan partijen waarbij er geen risico’s voor de gezondheid zijn en wanneer er geen sprake is van overschrijdingen van de toxicologische grenswaarden.

De NVWA controleert dus niet standaard een partij uit de handel is genomen. Dat vergt ook te veel capaciteit. Daarom controleert de NVWA bij een volgende inspectie of het bedrijf daadwerkelijk zijn verantwoordelijkheid heeft genomen. In lijn met dit beleid heeft de NVWA niet direct gecontroleerd of de gojibessen daadwerkelijk uit de handel zijn genomen maar zal dit bij een volgende controle doen.

Toxicologische grenswaarde

Als de toxicologische grenswaarde voor acute blootstelling wel wordt overschreden kan er mogelijk een risico zijn voor de gezondheid bij extreme consumptie ontstaan. Daarom ziet de NVWA er bij overschrijdingen van de toxicologische grenswaard wel actief op toe dat een bedrijf onmiddellijk het levensmiddel uit de handel haalt en zijn leveranciers en afnemers informeert.

In dat geval vraagt de NVWA ook distributiegegevens op en informeert de Europese Commissie via het RASFF. Als andere lidstaten betrokken zijn dan kunnen zij op basis van de melding en de distributiegegevens de benodigde acties ondernemen.

Lees ook:

 

Altijd op de hoogte blijven?