Daling omzet FrieslandCampina in eerste helft 2018

30 augustus 2018

FrieslandCampina maakt 30 augustus de omzetcijfers van de eerste helft van 2018 bekend. De omzet bedraagt 5.721 miljoen euro. Dit is 5,8 procent lager ten opzichte van het eerste half­jaar 2017, waarvan 5,0 procent door valuta-effecten en de verkoop van Riedel. De winst daalt met 32,7 procent naar 109 miljoen euro.

Omzet FrieslandCampina

Deze winstdaling komt voornamelijk door verliezen bij de verkoop van de basiszuivelproducten kaas, boter en melkpoeder. FrieslandCampina moest de voorraden van deze basiszuivelproducten, die in voorafgaande maanden bij een hogere melkprijs waren geproduceerd, met verlies verkopen. De negatieve trend van toegevoegdewaarde-volumes is nog niet gekeerd. Dit onderstreept het belang van het vorig jaar ingezette transformatieproces.

De resultaten van de verkoop van consumentenproducten en ingrediënten zijn stabiel, gecorrigeerd voor valuta-effecten. De pro forma melkprijs voor de leden-melkveehouders is afgenomen met 4,2 procent naar 36,74 euro per 100 kilo melk. De interim-uitkering voor de leden-melkveehouders bedraagt 0,41 euro per 100 kilo melk.

Prijsconcurrentie kindervoeding

Hein Schumacher, CEO Koninklijke FrieslandCampina N.V: “Net als in het laatste kwartaal van 2017 had FrieslandCampina in het eerste kwartaal van 2018 te kampen met lage noteringen voor basiszuivel, die de door de onderneming uitbetaalde garantieprijs voor melk aan leden-melkveehouders onvoldoende compenseren. Dit drukt het resultaat van de onder­neming. In het tweede kwartaal zien we herstel. Stevige prijsconcurrentie in kindervoeding in Azië daagt ons uit te vechten voor onze marktpositie."

Herstructurering organisatie

Volgens Schumacher vraagt dit "om extra investeringen en een slagvaardige organisatie. Mede daarom is per 1 januari 2018 de organisatiestructuur aangepast en loopt er een intensief transformatieprogramma. Dit stelt ons in staat sneller in de markt te opereren en kosten structureel te verlagen.”

Niet-winstgevende activiteiten worden als onderdeel van het transformatieprogramma tegen het licht gehouden. Zo is er gekeken naar het productienetwerk en is aangekondigd dit jaar twee productielocaties in Frankrijk te sluiten. De kosten van de sluitingen werden genomen in het eerste halfjaar. Samen met overige herstructureringen is 30 miljoen euro aan transformatie- en reor­ganisatiekosten genomen.

Bedrijfsresultaat en winst lager

Het bedrijfsresultaat is in de eerste helft van 2018 177 miljoen euro en is daarmee 35,6 procent lager dan in de eerste zes maanden van 2017. Valuta-effecten hebben een negatief effect van 21 miljoen euro op het bedrijfsresultaat. Zonder valuta-effecten is het bedrijfs­resultaat 28,0 procent lager dan in 2017.

Net als het laatste kwartaal van 2017 was het verlies op basiszuivel in het eerste kwartaal van 2018 fors negatief met circa 135 miljoen euro. Daarnaast heeft de hevige prijs­concurrentie in de kindervoedingsmarkt in Azië een nadelig effect op het bedrijfsresultaat. In het tweede kwartaal ontwikkelt het resultaat zich positief, maar onvoldoende om de achter­stand ten opzichte van de eerste helft 2017 goed te maken. De resultaten van de business groups Consumer Dairy en Ingredients ontwikkelen zich stabiel, gecorrigeerd voor valuta-effecten. Daarnaast drukken de bovengenoemde transformatie- en reorganisatiekosten het resultaat.

 

Vooruitzichten

De verwachting is dat in de tweede helft van 2018 door de relatief hoge melkprijzen de wereldwijde melkproductie verder stijgt. De langdurige droogte in Noord-Europa heeft een negatieve invloed op de voerproductie. Dit zal wellicht de groei van de melkaanvoer in het vierde kwartaal enigszins onder druk zetten. De vraag naar zuivel op de wereldmarkt blijft waarschijnlijk hoog, dankzij een sterke economische groei in landen die zuivelproducten importeren, zoals China, landen in Zuidoost-Azië en het Midden-Oosten.

Negatieve weersinvloeden, politieke ontwikkelingen in de Europese Unie en mogelijke problemen in de internationale wereldhandel, zoals het opwerpen van handelsbelem­meringen of hogere invoerrechten in belangrijke importlanden, kunnen de melkprijzen onder druk zetten. FrieslandCampina spreekt geen concrete verwachting uit ten aanzien van het resultaat van de onderneming over het gehele jaar 2018.

 

Altijd op de hoogte blijven?