Onderzoeksvragen evaluatie fipronil-crisis

5 september 2017

De onderzoeksopzet voor de evaluatie van de fipronil-affaire is door de ministers Edith Schippers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Henk Kamp van Economische Zaken (EZ) naar de Tweede Kamer gestuurd. De onderzoeksopzet beperkt zich tot een vraagstelling op hoofdlijnen. Tot 14 september kan de Tweede Kamer aanvullende vragen stellen.

Eerder werd bekend dat Winnie Sorgdrager het onderzoek gaat leiden. Zij wil het onderzoek op 31 december 2017 afronden. De fipronil-crisis zorgde voor veel (inter)nationale onrust. Dit leidde tot veel vragen over de oorzaken, de afhandeling ervan en het functioneren van de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA). Het onderzoek moet in beeld brengen hoe er gehandeld is en wat er verbeterd kan worden.

Onderzoeksvragen

De volgende vier vragen staan centraal in het onderzoek:

  • Wat is de rol en verantwoordelijkheid van de verschillende actoren in de eierketen ten aanzien van de borging van de voedselveiligheid?
  • Wat is de rol en verantwoordelijkheid van de verschillende actoren in de toezichtketen ten aanzien van de borging van de voedselveiligheid?
  • Hoe hebben de verschillende actoren (privaat en publiek) gehandeld in de afhandeling van de crisis?
  • Hoe hebben de verschillende EU landen en de Europese Commissie gehandeld en hoe kan er beter worden afgestemd?

Sorgdrager kan de specifieke vraagstelling aanscherpen. Dit kan gebeuren op basis van de mogelijke kamervragen.

Lees ook:

Dossier Fipronil-affaire

Altijd op de hoogte blijven?