Oproep aan Kabinet: ‘Vergoed 30 miljoen aan directe kosten voor verduurzaming’

15 september 2022 Redactie Food

Foto: Wikimedia

SMK (Stichting Milieukeur), ontwikkelaar en beheerder van het onafhankelijke keurmerk On the way to PlanetProof, roept het kabinet op om zo spoedig mogelijk uitvoering te geven aan de in juni aangenomen motie van de Tweede Kamer. Deze motie verzoekt het kabinet om de kosten te vergoeden die Nederlandse boeren en tuinders maken voor het voeren van een topkeurmerk voor verduurzaming.

Op dit moment worden de extra inspanningen van boeren en tuinders op het gebied van klimaat, stikstofreductie, biodiversiteit, dierenwelzijn, natuur & landschap en bodemvruchtbaarheid vaak niet of nauwelijks beloond, schrijft SMK. De overheid heeft er wel veel baat bij. Ook supermarkten hebben hierin een verantwoordelijkheid. Zij moeten een hogere waarde toekennen aan duurzamer product en die marge ook uitbetalen aan de boer.

De overheid kan met een tegemoetkoming in de verduurzamingskosten een gelijk speelveld creëren voor boeren en tuinders die voldoen aan de duurzaamheidseisen van de topkeurmerken. Dat is in het regeerakkoord van 2017 al afgesproken, maar nog steeds niet uitgevoerd. De totale jaarlijkse directe kosten voor deelname Beter Leven (2 en 3*), Biologisch, Demeter, EKO en On the way to PlanetProof schat SMK in op 30 miljoen euro. Dankzij deze topkeurmerken wordt een aanzienlijk aandeel van de Nederlandse landbouw verduurzaamd (op enkele sectoren meer dan 50% van het areaal). Het bedrag van 30 miljoen is een fractie van de miljarden budgetten die de overheid begroot om de landbouw te verduurzamen.

Gijs Dröge, directeur van SMK: “Wij zien dat veel ondernemers willen inspelen op de vraag van supermarkten naar duurzamere producten. Maar vanwege het ontbreken van een redelijke vergoeding twijfelen ze of die stap ook economisch verstandig is. De belangstelling van de consument voor duurzamer product is er wel. Maar door prijsconcurrentie in de supermarkt is het bijna onmogelijk iets meer te krijgen voor boeren en tuinders met een keurmerk. En dan lopen de kosten flink op. Voor boeren en tuinders betekent dit te weinig zekerheid dat ze de investeringen in verduurzaming kunnen terugverdienen. Daar moet verandering in komen en dat wordt mede ondersteund door de Kamer die een motie daarvoor heeft aangenomen. Wij roepen het kabinet daarom op om daar snel uitvoering aan te geven. Door een bedrag van 30 miljoen euro op te nemen in de rijksbegroting voor 2023 kunnen boeren en tuinders belangrijke stappen zetten in verduurzaming me t hulp van de door Milieu Centraal erkende topkeurmerken. Zo hoeven zij niet op te draaien voor de extra kosten. De afspraken uit 2017 moeten nu eindelijk worden uitgevoerd.”

Verduurzaming met topkeurmerken

Milieu Centraal heeft On the way to PlanetProof als één van de twaalf topkeurmerken aangewezen. Producten met dit keurmerk hebben een bewezen positieve impact op het Nederlandse landbouw- en voedingssysteem als het gaat om klimaat, biodiversiteit, dierenwelzijn, natuur & landschap en bodemvruchtbaarheid. Daarnaast herkennen steeds meer consumenten het keurmerk en wordt het gezien als ambitieus, transparant en betrouwbaar.

 

Altijd op de hoogte blijven?