Parttime werken steeds meer in trek

17 mei 2023 Marina de Moor

Tijdens het ontbijt bijgepraat worden over de ontwikkelingen van de voedingsmiddelensector. Dit gebeurde tijdens het VIA FIA netwerkontbijt dat op 9 mei werd georganiseerd in de Food Innovation Academy in Vlaardingen. Foodbedrijven spraken elkaar over de krapte op de arbeidsmarkt en hoe je dan toch aan nieuwe goede medewerkers komt.

Arry Verhage, directeur van Stichting Ontwikkelingsfonds Levensmiddelenindustrie (SOL), vertelde over het verloop van de arbeidsmarkt. Sinds 2014 is er sprake van personeelskrapte en dit zal de komende jaren alleen nog maar toenemen. Dit komt doordat de meeste jonge medewerkers niet meer een volledige werkweek willen werken, terwijl tussen nu en 2030 de groep pensioengerechtigden fors toeneemt. En dat was een groep die veelal fulltime werkte.

Een andere ontwikkeling waar werkgevers rekening mee moeten gaan houden volgens Verhage, is dat de groeiende groep ouderen steeds minder een beroep kan doen op hulp en gezondheidszorg. Dat zal betekenen dat veel meer mensen – medewerkers – mantelzorger moeten worden. “Goed werkgeverschap betekent dat je ook daar over na moet denken. Kun je medewerkers ruimte bieden om voor hun ouders te zorgen, hoe richt je dat in”, legt Verhage de aanwezige werkgevers voor. Door het tekort aan medewerkers wordt het namelijk nog belangrijker je huidige medewerkers binnen je bedrijf te houden en gezond aan het werk te houden.

Arry Verhage benadrukt ook het belang van een leven lang leren. Cursussen die je na een studie of naast je baan kan volgen. Walter de Waal, directeur van Lentiz Cursus & Consult vertelt met zijn collega Robin Snoek hoe dit onderdeel van de Lentiz onderwijsgroep zich inzet voor levenslang ontwikkelen bij bedrijven. Mars Food schakelde Lentiz in en Bas Versloot van Mars Food vertelde over dat traject. Mars Food wierf met behulp van Bdifrent nieuwe werknemers en leidde vervolgens binnen 8 weken 17 mensen  op mbo-niveau 3 op tot food operator. Hiermee proberen ze alsnog aan nieuwe werknemers te komen die in eerste instantie nog niet geschikt waren voor de functie. Tijdens de opleiding wordt veiligheid, kwaliteit en techniek behandeld.

De aanwezigen bij het netwerkontbijt zijn ervan overtuigd dat initiatieven zoals deze uiteindelijk meer en meer nodig zullen zijn om om te kunnen gaan met de toenemende vergrijzing, de arbeidskrapte en het toenemende aantal parttimers.

Meer informatie? Kijk op Foodinnovationacademy.nl | Foodintransitie2030.nl | Lentiz Cursus & Consult

Dit artikel verscheen eerder op: Bakkers in bedrijf

Altijd op de hoogte blijven?