Priva en Innoveins willen innoveren in zachtfruit en glastuinbouw

8 juni 2018

Priva en Innoveins gingen 6 juni een officieel samenwerkingsverband aan. De bedrijven willen een of meerdere innovatiecluster(s) op zetten voor onder andere data-applicaties en gerobotiseerde teelttoepassingen in zachtfruit en de glastuinbouw. Dit proces, waarbij co-creatie centraal staat, krijgt vorm op de Brightlands Campus Greenport Venlo.

Innovatie binnen ecosysteem

Innoveins is het ecosysteem waar plant en techniek samenkomen om marktgedreven innovaties te ontwikkelen en op de markt te brengen. Door de samenwerking kan Priva data-applicaties (door)ontwikkelen binnen een of meerdere clusters.

Meiny Prins, CEO van Priva, licht toe: “Samen werken aan innovatie wordt steeds belangrijker. Het mooie aan het gebied rondom Venlo, waar de clusterinnovaties vorm krijgen, is dat je hier midden in het hart van de tuinbouw bent, maar ook dichtbij onze buurlanden en de hightechindustrie van Zuid-Oost Nederland. Samen met Innoveins kunnen we de thema’s natuur, mechatronica, medicinaal en internationaal op een inspirerende manier verbinden met de kracht van het ondernemerschap in de regio.”

Als onderdeel van de clusterformatie zullen ook andere bedrijven binnen deze innovatieclusters aansluiten om hun specifieke kennis op het gebied van data-applicaties vanuit watergift en -beheer in onder andere glastuinbouw en zachtfruit verder uit te bouwen.

Big data effectief gebruiken

Momenteel wordt er binnen de agrifoodsector veel data verzameld. Het is de kunst om deze big data toepasbaar te maken voor een bepaalde applicatie. Peter Korsten, founder van Innoveins: “Het is essentieel om de relatie tussen meten en sturen in kaart te brengen. Om een applicatie te kunnen maken, is data nodig. Integratie en terugkoppeling van de besturing zijn daarbij van cruciaal belang. Dit brengt efficiëntie en een optimale effectiviteit teweeg.”

Co-creatie

Priva en Innoveins gaan innoveren op basis van co-creatie. Dat betekent dat Priva haar kennis en kunde zal inbrengen op het gebied van groeimodellen en groeivoorspellingen. Daarnaast zal de samenwerking met andere organisaties binnen de agrofood en hightech opgezocht worden. Bedrijven die hier interesse in hebben kunnen contact opnemen met Innoveins.

Altijd op de hoogte blijven?