Meerwaarde van real-life testing

7 maart 2017

De situatie waarin consumenten zich bevinden, is van grote invloed op hoe zij de smaak van voedingsmiddelen beoordelen. Dat concluderen experts van Wageningen Food & Biobased Research na een onderzoek met vliegtuigmaaltijden. Zij toonden aan dat een real-life situatie, zoals die aan boord, in het lab goed na te bootsen is. De studie biedt fabrikanten aanknopingspunten om de voorspellende waarde van producttests, en daarmee de slagingskans van productinnovaties, aanzienlijk te vergroten.

Vaak beperken fabrikanten en cateraars zich bij het testen van producten vaak tot een beoordeling door consumentenpanels in testcabines. Zij vinden real-life testing vaak te duur, te tijdrovend of te ingewikkeld. Onderzoek in testcabines heeft echter een lage voorspellende waarde. Het gevolg is dat gemiddeld twee derde van de voedingsmiddelen na introductie binnen een jaar weer van de markt verdwijnt, omdat consumenten ze minder waarderen dan verwacht.

Het onderzoek

De onderzoekers lieten 466 consumenten een vliegtuigmaaltijd beoordelen. De helft (242 mensen) deed dit in het lab: in gangbare testcabines en in een omgeving waarin de situatie aan boord was nagebootst. De deelnemers zaten ‘aan boord’ in vliegtuigstoelen in rijen dicht achter elkaar, en ontvingen elk een boarding pass. Ze kregen veiligheidsinstructies en op de achtergrond klonk het geluid van vliegtuigmotoren. Stewardessen serveerden de maaltijden. De overige deelnemers (222 mensen) beoordeelden hun maaltijd tijdens een reis aan boord van een echt vliegtuig. In totaal werden vier verschillende vliegtuigmaaltijden (twee met rijst, twee met pasta) getest.

De beoordeling van maaltijden in de nagebootste vliegtuigsituatie kwam sterk overeen met die aan boord van een echt vliegtuig. De beoordeling in de testcabines week bij de helft van de maaltijden significant af van die in de andere situaties. In de testcabines gaven deelnemers de maaltijden allemaal een vergelijkbaar rapportcijfer; in de beide situaties ‘aan boord’ kwam de ene maaltijd duidelijk als lekkerder uit de bus dan de andere.

Meerwaarde real-life testing

“De resultaten van ons onderzoek bewijzen de meerwaarde van testen in een real-life omgeving”, zegt Nancy Holthuysen, onderzoeker bij Wageningen Food & Biobased Research, en projectleider. “De studies laten ook zien dat een real-life omgeving in het lab goed en in veel gevallen kostenefficiënt na te bootsen is. Dit geldt zelfs voor de situatie aan boord van een vliegtuig, waarbij je niet alleen met geluid en beperkte beenruimte te maken hebt, maar ook met een lage luchtvochtigheid en luchtdrukverschillen.”

Publicatie

De onderzoekers hebben de studie beschreven in een wetenschappelijk artikel van de Journal of Sensory Studies. Wageningen Food & Biobased Research heeft op basis van de onderzoeksresultaten de faciliteiten in zijn testlab uitgebreid. Het lab beschikt nu over een experience room waarin vrijwel iedere situatie op aanvraag tot in detail nagebootst kan worden – van vliegtuig tot grand café, huiskamer en supermarkt.

Altijd op de hoogte blijven?