Beeld: Micheile Henderson via Unsplash

"Het moet lonen voor bedrijven om zuinig om te gaan met grondstoffen en deze hoogwaardig te verwerken." Stichting Samen Tegen Voedselverspilling roept, in aanloop naar de Week van de Circulaire Economie van 1 tot 6 februari, op tot een kabinetsbrede aanpak met oog voor grondstoffen- en klimaatambities. 

"Alleen met integraal beleid, bijvoorbeeld rondom verpakken en verspillen, kunnen we de ambitie behalen om jaarlijks 1 miljard kilo voedsel in de keten te houden", aldus de stichting. Samen Tegen Voedselverspilling sluit zich daarmee aan bij staatssecretaris Van Veldhoven, die naar aanleiding van het PBL-rapport dat op 21 januari verscheen (Integrale Circulaire Economie Rapportage 2021) pleit voor meer prikkels voor een circulaire economie.

Alleen gedragsverandering van bedrijven en consumenten is namelijk niet genoeg. Er is op systeemniveau actie nodig om de SDG 12.3 doelstelling te behalen om in 2030 de helft minder voedsel te verspillen dan in 2015. Eerder stelde Samen Tegen Voedselverspilling 10 spelregels op die moeten helpen de doelstelling te behalen. Onderdeel daarvan is het ontwikkelen van financiële prikkels voor ondernemers, zodat het ook economische gezien aantrekkelijk is om afval goed te scheiden en reststromen hoogwaardig te hergebruiken.

Ook op de relatie tussen verpakken en verspillen is een kabinetsbrede kijk nodig, want tussen deze twee thema's schuren op dit moment de beleidsambities, aldus het persbericht van de stichting. Enerzijds is er de ambitie om minder verpakkingen te gebruiken, de recyclebaarheid te verbeteren en duurzame materialen te gebruiken. Anderzijds beschermen verpakkingen de kwaliteit van een product en verlengen ze de houdbaarheid, waardoor er minder eten en drinken hoeft worden weggegooid. Volgens Samen Tegen Voedselverspilling moet er aangestuurd worden op duurzame productieketens: van (vers)product tot en met de recycling van verpakkingsmaterialen.

Altijd op de hoogte blijven?