Het platform Smart Food Alliance presenteert tien punten aan de Nederlandse politiek die het voedselsysteem gezonder en duurzamer moeten maken. Volgens de organisatie is de politiek aan zet om in de volgende kabinetsperiode ons voedselsysteem te herzien.

De Smart Food Alliance vraagt de politiek onder meer om een coherent voedselbeleid te implementeren, met oog op de lange termijn. De organisatie vindt dat de nadruk moet liggen op duurzame, klimaatneutrale productie, gezonde voeding en eerlijke prijzen.

De Smart Food Alliance vraagt de politiek partijen:

  1. Kom met een deltaplan voedsel en een deltacommissaris om voedselbeleid te coördineren;
  2. Faciliteer middelgrote bedrijven om een krachtige regierol te nemen voor duurzaam en gezond voedsel;
  3. Zorg voor veerkrachtige voedselketens om voedselvoorziening, ook in tijden van crisis, zeker te stellen.
  4. Maak duurzame voedselproductie tot norm;
  5. Zorg voor transitiesubsidie voor voedselproducenten;
  6. Zorg voor experimenteerruimte voor innovatieve bedrijven;
  7. Zorg dat de maatregelen voor stikstofreductie duurzame voedselproductie stimuleren
  8. Zorg voor een financiële stimulans voor het eten van groenten en fruit;
  9. Stel richtlijnen op voor een gezonde voedselomgeving.
  10. Stel een convenant op voor eerlijke, inclusieve voedselprijzen.

Politiek is aan zet

Bij het platform is een gevarieerde groep bedrijven aangesloten, waaronder KeyGene, Zwanenberg Food Group, Picnic en PLUS. ‘De komende 10 jaar moeten teelt, productie en distributie slimmer worden vormgegeven, zodat ons eten echt gezond, klimaatneutraal en circulair wordt. Dit moet voor een eerlijke prijs, zodat de consument automatisch gezondere keuzes maakt en de sector innovatief koploper blijft’, vindt Marcel Schuttelaar, voorzitter van de SFA. ‘De politiek moet nu actie ondernemen.’

Altijd op de hoogte blijven?