Snel groeiend SMK ziet verlies als kosten die voor de baat gaan

15 april 2021 Foodlog

Stichting MilieuKeur (SMK) groeide flink in aantallen deelnemers aan zijn standaards. Dat resulteerde niettemin in een exploitatieverlies van €113.000. Dat blijkt uit het jaarverslag waarmee de organisatie woensdag naar buiten kwam.

Het bekendste keurmerk in de SMK-portefeuille is On the way to PlanetProof. Het areaal plantaardige producten die geteeld worden volgens de eisen van On the way to PlanetProof nam in 2020 met met 26% toe naar 43.579 hectare. Het areaal duurzamer beheerd land voor melkkoeien steeg licht naar 46.500 hectare. Het aantal keurmerkhouders groeide met 15% naar 1.679. In het winkelschap groeide het keurmerk volgens de Monitor Duurzaam Voedsel van WUR in 2020 met ruim 600%.

De continue groei vraagt niet alleen van SMK een forse inspanning (van het verlies van €113.000 is €60.000 toe te rekenen aan PlanetProof), maar ook van de keurmerkhouders. Zij blijken "in veel gevallen de meerwaarde van inspanningen voor verduurzaming nog niet te ontvangen," aldus SMK. De Nederlandse boeren en tuinders zetten nogal wat vraagtekens bij PlanetProof, bleek uit de enquêtes en het webinar dat Foodlog en Boerenbusiness begin dit jaar organiseerden. Ook voor SMK zelf blijven de inkomsten uit afdrachten nog achter.

SMK ziet de toekomst desondanks vol vertrouwen tegemoet. De grootste groei in Nederland is achter de rug, "nu de supermarkten die kiezen voor On the way to PlanetProof voor aardappelen, groenten, fruit, zuivel en eieren vrijwel geheel zijn voorzien," zegt directeur Gijs Dröge in het jaarverslag. "De groei in de toekomst zal komen uit de internationale uitrol." Dat betekent op dit moment nog voornamelijk de certificering van buitenlands product dat op de Nederlandse markt geleverd wordt. Daarnaast introduceerde SMK het keurmerk Sustainable Florist, waar vanuit verschillende Europese landen belangstelling voor is; dat kan voor de sterk op export gerichte in een buitenlandse markten dominant aanwezige Nederlandse bloemen- en plantensector een belangrijke martketingtool zijn.

Ook blijkt de Stichting de eerste stappen te hebben gezet met een haalbaarheidsstudie naar On the way to PlanetProof-melk in België. Of er voldoende martkbelangstelling is, moet nog blijken.

Foodlog

Altijd op de hoogte blijven?