Sojaproducenten VS maken herkomst sojabonen traceerbaar

29 september 2022 Redactie Food

Sojaproducenten in de Verenigde Staten maken de herkomst van hun sojabonen traceerbaar in 80 landen, waaronder in Nederland. Met een nieuw systeem van overdraagbare certificaten kan de klant die sojabonen gebruikt precies zien waar de sojabonen vandaan komen en of ze op een duurzame manier zijn geteeld. In Nederland verwerken fabrikanten sojabonen in diervoeders, voedingsmiddelen en in non-foodtoepassingen.

De Amerikaanse U.S. Soybean Export Council (USSEC) geeft de nieuwe certificaten uit, die maximaal vier keer kunnen worden overgedragen. Dit is van belang voor Nederland, want bijna een kwart van de 1,3 miljard kilo sojabonen per jaar die ons land volgens CBS-cijfers invoert vanuit de VS, gaat meteen door als wederuitvoer voor verwerking in het buitenland.

Certificaten

De overdracht van de nieuwe duurzaamheidscertificaten is geregeld in het U.S. Soy Sustainability Assurance Protocol (SSAP). In dit systeem kunnen klanten de duurzaamheid van de partijen sojabonen controleren en of de ingekochte producten voldoen aan hun eigen milieu-, maatschappelijke en governancedoelstellingen. Op basis van deze data kunnen zij verslag doen over de voortgang van het realiseren van die doelstellingen. Importeurs krijgen van een exporteur een certificaat op naam, dat ze aan hun klanten kunnen overdragen. Zo’n certificaat kan in totaal vier keer worden overgedragen.

Controle

Het SSAP is een door derden gecontroleerde, gecertificeerde gezamenlijke aanpak die een duurzame sojabonenproductie op nationale schaal controleert. Het systeem is zo ontworpen dat de massabalans van gecontroleerde duurzame soja bij elke overdracht hetzelfde blijft. Ook zijn berekeningen over industriële verwerking in het systeem opgenomen. De organisatie die de certificaten afgeeft en bijhoudt, is de U.S. Soy Export Sustainability LLC.

Duurzamer voedselsysteem

“Zorgen voor een duurzame inkoop van producten staat centraal bij onze inzet voor verantwoorde toeleveringsketens. We zien tot ons grote genoegen dat de U.S. Soybean Sustainability-certificeringen voortdurend verbeteren, en dat er transparante en geloofwaardige methodes zijn doorgevoerd om de duurzaamheid van de prestaties te meten. Overdraagbare certificaten zijn voor onze klanten en bedrijven onontbeerlijk om te kunnen volgen en controleren of de sojaproducten die we betrekken op duurzame wijze worden geteeld, wat tot een duurzamer mondiaal voedselsysteem leidt”, aldus Dessislava Barzachka, EA Sustainability Execution Manager van Bunge. 

Onafhankelijke beoordeling

Op grond van de SSAP-richtlijnen dienen Amerikaanse sojaboeren hun duurzaamheidsprestaties voortdurend te verbeteren, gericht op een nog verdere verduurzaming van hun producten in de toekomst. Daarnaast omvat het SSAP controles van de boekhouding van landbouwbedrijven, uitgevoerd door een onafhankelijke derde partij: het Amerikaanse Ministerie van Landbouw. Het onafhankelijke International Trade Centre (ITC) oordeelde positief over het SSAP in een vergelijking met Soy Sourcing Guidelines van de European Feed Association (FEFAC). Het SSAP wordt ook erkend door de Sustainable Soy Sourcing Guidelines van de Consumer Goods Forum en de Best Aquaculture Practices van de Global Seafood Alliance.

“Amerikaanse sojaboeren hebben duurzaamheid hoog in het vaandel staan, en dus zijn we altijd bezig om te bekijken hoe we hun inspanningen om de duurzaamheid van hun producten te controleren, kunnen ondersteunen. Het SSAP doet dat al, maar met de overdraagbare certificaten kan die controle nu ook op andere klanten worden overgedragen”, aldus Abby Rinne, Director of Sustainability van de USSEC.

Altijd op de hoogte blijven?