Subsidie voor nieuwe studies naar microplastics

28 november 2023 Redactie Food Oregon State University via Flickr
Microplastics bevinden zich overal in onze omgeving. In de lucht, de bodem en in onze voeding. Het exacte effect van deze microplastics op onze gezondheid is niet bekend. Om meer onderzoek mogelijk te maken stelt ZonMw 2.100.000 euro subsidie beschikbaar aan zeven nieuwe studies naar micro- en nanoplastics.

De zeven doorbraakprojecten, zoals ZonMw de nieuwe studies noemt, zijn een vervolg op de kennisagenda 'Wat doen microplastics in ons lichaam?' uit 2020. De nieuwe studies moeten een antwoord geven op de belangrijkste vragen van dit onderzoek.

Nieuwe studies

De nieuwe studies vinden plaats onder vier thema’s. Dit zijn: microplastics in het milieu, consumentengedrag, interventies, en gestandaardiseerde onderzoeksmethoden. Er wordt samengewerkt met het MOMENTUM 2.0-consortium, dat eerder dit jaar al vervolgfinanciering ontving. Dit consortium is het resultaat van eerdere doorbraakprojecten in 2018, waaruit bleek dat micro- en nanodeeltjes in het menselijk lichaam kunnen komen en een negatief effect op de gezondheid hebben.

ZonMw verwacht de resultaten van het onderzoek van het MOMENTUM 2.0-consortium en de nieuwe doorbraakprojecten over twee jaar. “In 2025 moet dit nieuwe kennis en inzichten opleveren voor een voorlopige risicoanalyse over het effect van microplastics op onze gezondheid”, aldus ZonMw.

Zeven doorbraakprojecten

De onderstaande projecten hebben subsidie gekregen van ZonMw.

Thema 1: microplastics in het milieu

  • De Food for thought studie kijkt naar de microplastics die in gewassen terecht komen vanuit de bodem. Ze meten de hoeveelheid plastic deeltjes in planten en planteneters, en onderzoeken of deze kunnen worden overgedragen via de voedselketen naar de mens.
  • Het project MLIdent gaat een robuustere aanpak ontwikkelen om micro- en nanoplastics nauwkeuriger te kunnen meten en karakteriseren in verschillende matrices, zoals het bloed.
  • Het project (Micro)2 corona gaat het effect van biocorona op de opname van microplastics in menselijke darmen bestuderen. Deze biocorona wordt gevormd wanneer moleculen in ons voedsel, maag en darmen aan plastic deeltjes vast plakken.

Thema 2: consumentengedrag

  • Microplastics and Citizens: In dit project identificeren onderzoekers psychologische factoren die mensen aanmoedigen om zelf minder microplastics te veroorzaken, of zich te beschermen tegen microplastics. Vervolgens ontwikkelen ze een interventie die mensen daarmee helpt.

Thema 3: interventies

  • De FLES studie meet microplastics in moedermelk en flesvoeding. Ook onderzoeken ze bij welke babyflesjes en bereidingstechnieken baby’s zo min mogelijk microplastics binnenkrijgen.

Thema 4: gestandaardiseerde onderzoeksmethoden

  • ATHENA gaat een ‘quality assurance and quality control’ (QA/QC)-screeningtool ontwikkelen en een data-alignment tool implementeren. Deze tools standaardiseren blootstellings- en effectgegevens van microplastics. Hiermee kunnen verschillende databronnen worden gebruikt om de risico’s van microplastics voor de mens in te schatten.
  • Py-Harmony: In dit project ontwikkelen onderzoekers een verbeterde methode om micro- en nanoplastics te meten en identificeren in verschillende milieucompartimenten, zoals bodem, water en lucht. Ze focussen daarbij op plastic deeltjes kleiner dan 10 micrometer.

Bron: ZonMw

Altijd op de hoogte blijven?