Voor welke uitdagingen en kansen staat de Europese (voedings)industrie in 2024? Veilinghuis Suplex blikt vooruit en voorspelt een jaar vol uitdagingen, maar ook met lucratieve mogelijkheden. Slimme digitalisering, automatisering en (gebruikte) machines spelen hierbij een belangrijke rol.

In 2023 leed de Europese economie onder externe invloeden als hoge energieprijzen, inflatie en de effecten van aanhoudende wereldwijde spanningen. Deze factoren zorgden voor veel onzekerheid en terughoudendheid bij investeringen. De hout- en metaalsector, cruciaal voor een groot deel van de industrie, had bijzonder sterk te maken met de prijsexplosie.

Ook in 2024 worden bedrijven geconfronteerd met de gevolgen van geopolitieke spanningen, die zich ook uiten in economische onzekerheden. Ook de beschikbaarheid en kosten van grondstoffen en de marktstabiliteit hebben daaronder te lijden. Bedrijven worden er dus toe gedwongen hun strategie aan te passen. Innovatie, digitalisering en verduurzaming kunnen helpen om de uitdagingen te overwinnen. Ook dit jaar wordt uitdagend voor de industrie, maar er ontstaan ook spannende kansen.

Tekort aan grondstoffen en marktschommelingen

Het tekort aan grondstoffen is met name te merken bij belangrijke materialen als hout en metaal. De beperkte beschikbaarheid van deze grondstoffen is een rechtstreeks gevolg van de sterke vraag uit landen als China en de VS. Door toenemende materiaalkosten worden ook de productiekosten hoger. Het is ook mogelijk dat er onderbrekingen of vertragingen in leverketens ontstaan. Dat veroorzaakt tekorten in de productie en vertraagt het uitvoeren van bestellingen.

De markt wordt ook volatieler door deze problemen. Schommelingen bij vraag en prijzen bemoeilijken planningen en prognoses behoorlijk. Dat maakt het moeilijk om een langetermijnstrategie te ontwikkelen en te volgen.

Uitdagingen als kansen zien

Stijgende energieprijzen blijven een grote bron van zorg voor alle bedrijven. Want hogere energiekosten veroorzaken hogere operationele kosten. Dat dwingt bedrijven ertoe de prijzen te verhogen, naar mogelijkheden te zoeken om efficiënter te werken of om alternatieve energiebronnen te overwegen.

Tegelijkertijd wordt het onderwerp duurzaamheid steeds belangrijker. Door strengere milieueisen en -voorschriften moeten veel bedrijven hun productieprocessen aanpassen. Dat kan betekenen dat er in schonere technologie geïnvesteerd moet worden, dat er gebruik moet worden gemaakt van milieuvriendelijker materiaal of dat er efficiëntere processen moeten worden ingericht. Hoewel deze veranderingen op langer termijn voordelig kunnen uitpakken, vormen ze op de korte termijn een uitdaging - met name door de kosten en bedrijfskundige aanpassingen die ze veroorzaken.

Een andere belangrijke uitdaging is het tekort aan vakkrachten. Het tekort aan goed opgeleid personeel kan met name in gespecialiseerde beroepen problematisch blijven. Afgezien van investeringen in opleiding en omscholing van medewerkers en het verbeteren van de arbeidsvoorwaarden kan automatisering helpen om de personeelsvraag te verminderen.

In 2024 ontstaan voor bedrijven ook kansen op het gebied van digitalisering, automatisering en door KI ondersteunde technologie. Deze transformatie maakt het mogelijk om bedrijfsprocessen te optimaliseren en de efficiëntie te verbeteren - van routinewerk tot complexe gegevensanalyse. Deze technologie helpt de productiviteit te vergroten, het personeelstekort op te vangen en kosten te verlagen.

Aan kop blijven met gebruikte machines

In 2024 moeten bedrijven niet alleen reageren, maar ook proactief optreden. Bedrijven moeten zich snel kunnen aanpassen. De bereidheid tot innovatie en een daadkrachtige inzet voor meer duurzaamheid gaan de doorslag geven. Bedrijven waarbij dit de centrale aspecten van de strategie zijn, kunnen niet alleen de uitdagingen op korte termijn aan, maar ook nieuwe groeikansen grijpen.

Door de uiteenlopende uitdagingen in 2024 is de koop en verkoop van gebruikte machines een zinvolle bedrijfsstrategie. De aankoop van gebruikte machines via een industrieel veilinghuis voor gebruikte machines zoals Surplex, is een voordelige mogelijkheid om de productiecapaciteit uit te breiden of te vernieuwen, zonder de hoge kosten van nieuw kopen. Ook gebruikte machines kunnen moderne technologie en efficiëntie mogelijk maken. In het aanbod zijn namelijk veel hoogwaardige, zuinige modellen te vinden, bijv. uit faillissementsverkopen. Dergelijke machines, waaronder geavanceerde industriële robots, zijn geschikt voor automatiseringsprojecten en helpen bedrijven om productieprocessen te optimaliseren en energiekosten te verlagen. Een ander belangrijk voordeel van gebruikte machines is dat ze direct beschikbaar zijn, ongeacht de huidige tekorten aan bijvoorbeeld metalen of elektrische onderdelen. Tegelijkertijd kan door de verkoop van overbodig geworden machines  kapitaal worden vrijgemaakt, dat voor belangrijke zaken als digitalisering of technologische innovaties geïnvesteerd kan worden. 

Altijd op de hoogte blijven?