Voedselregio’s werken samen voor sterke lobby in Brussel

4 oktober 2018

Op woensdag 10 oktober lanceren de regio’s Greenport Regio Venlo, AgriFood Capital Noordoost-Brabant en regio Foodvalley een intensievere samenwerking onder de naam Food NL. Hiermee willen de voedselregio’s een sterke lobby vormen in Brussel.

De voedselregio’s zijn samenwerkingsverbanden tussen gemeenten, bedrijven en kennisinstellingen, en vertegenwoordigen de hele keten van voedselproductie. De drie organisaties zetten zich in voor systeemdoorbrekende innovaties en een circulaire productie van voedsel.

Samen sterk

De drie voedselregio’s lobbyen en profileren zich tot dusver elk apart in Brussel, terwijl ze dezelfde boodschap met andere woorden verkondigden. Door samen te werken willen de organisaties één sterke boodschap verkondigen.

De lobby vindt plaats op dossiers als het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid, regionaal beleid én regelgeving bij voedselkwaliteit en -veiligheid van de EU. Ook spannen de voedselregio’s zich in om zo veel mogelijk investeringen naar zich toe te trekken. Het gaat om investeringen die met name nodig zijn om kringlooplandbouw mogelijk te maken, uitbraak van ziektes bij dieren zoveel mogelijk te voorkomen en antibioticagebruik bij dieren terug te dringen.

Altijd op de hoogte blijven?