Wageningen University en Research: van last-mile tot microtechnologie

27 maart 2023 Redactie Food

In Wageningen wordt ongelofelijk veel onderzocht, ontwikkeld en bedacht op het gebied van ons voedsel. We zien ze dan ook op diverse plekken terug tijdens Food Technology.

Op de beursvloer, in het eigen Seminar, in een keynote en nog een andere lezing. Mis niets, zouden we zeggen.

We beginnen maar even met een opsomming en wat verwijzingen. Want de keynote die WUR’s Imke de Boer verzorgt, wordt op een andere plaats besproken, daar waar het overzicht van de keynotes wordt behandeld. En de lezing van Aneesh Chauhan opent het seminar, maar gaat over robots. En daar hebben we op pagina 35 aandacht voor. Dan blijft er nog genoeg over om hier te behandelen. Want behalve de seminarbijdrages van Eddo Wissink en Masja Nierop Groot geeft Karin Schroën een presentatie over hoe microtechnologie kan worden ingezet om levensmiddelen duurzamer te maken. En vinden we een stand waar het Post Harvest team de vorderingen naar een efficiëntere last-mile-distributie van vers- en diepvriesproducten toont.

Op de beursvloer

Met de groei van online bestelde levensmiddelen en verse maaltijdpakketten, neemt de behoefte aan een efficiëntere last-mile-distributie toe. De uitdaging zit hem enerzijds in het op de gewenste temperatuur afleveren van vers- en diepvriesproducten in combinatie met een groot aantal afleveradressen en deuropeningen. Anderzijds moet het toepasbaar zijn bij emissievrij elektrische vervoer. Huidige concepten maken veelal gebruik van isolatieboxen met passieve koeling in de vorm van koelelementen en/of droogijs. De bestaande discussie over de veiligheid en duurzaamheid van droogijs is bijzaak geworden doordat de energiecrisis ervoor gezorgd heeft dat droogijs onbetaalbaar is geworden voor deze toepassing. De kennis en testfaciliteiten van WFBR helpt bedrijven bij zoeken en vinden van efficiëntere fijnmazige distributie. Dat geldt zowel voor toeleveranciers van deze sector, als de bedrijven die operationeel actief zijn in de fijnmazige distributie van gekoeld en bevroren product. 

Karin Schroën

Dan zijn er dus de genoemde presentaties, en aangezien Karin Schroën zij het eerst spreekt, starten we hier met haar bijdrage. Karin vertelt over de formulering van levensmiddelen, die wordt gedaan op basis van ingrediëntkeuze. Als ingrediënten vervangen worden, dan betekent dat proefondervindelijk vaststellen of iets werkt of niet. In deze lezing wil ik laten zien dat deze keuze beter gemaakt zou kunnen worden op basis van inzichten die we binnen het Food Microtechnology lab verkrijgen door gebruik te maken van microtechnologie. Deze methode staat ons toe om de functionaliteit van ingrediënten vast stellen in minder dan een duizendste van een seconde (bijvoorbeeld voor stabilisatie van emulsies of schuimen), en zouden heel vroeg in het productontwerp ingezet kunnen worden om dit te versnellen.

Karin Schroën is – onder andere – hoogleraar levensmiddelenproceskunde aan Wageningen Universiteit en bij de Universiteit van Twente op het gebied van membraanscheiding voor voedseltoepassingen. Ze maakt onderdeel uit van diverse nationale en internationale commissies op het gebied van technologie, voeding, nano- en microtechnologie, membraanscheiding etc.

Lezing woensdag 11.30 in zaal 2

Masja Nierop Groot

Nieuwe plantaardige grondstoffen verschijnen steeds vaker in de supermarkten. Plantaardige ingrediënten op zich zijn misschien niet nieuw, maar het gebruik ervan in nieuwe productformuleringen kan nieuwe microbiologische gevaren met zich meebrengen.

Plantaardige nevenstromen van voedselproductieprocessen kunnen opnieuw worden geïntroduceerd in nieuwe levensmiddelen en moeten worden geëvalueerd op de microbiologische risico’s die ermee gepaard gaan. Instrumenten voor de identificatie en risicobeoordeling van gevaren die specifiek zijn voor plantaardige producten helpen bij het identificeren van potentiële microbiologische risico’s in een vroeg stadium van de ontwikkeling van nieuwe producten. Masja gaat in op de microbiologische uitdagingen en ontwikkelinstrumenten bij WUR om te helpen bij veilige ontwikkeling.

Masja Nierop Groot is senior wetenschapper microbiologie en leidt het expertisegebied Toegepaste Levensmiddelenmicrobiologie bij Wageningen Food &Biobased Research.

Lezing: woensdag 15.35 in zaal 1

Eddo Wissink

Tijdens innovatieprojecten wordt gekeken naar de het product/proces en zijn koelbehoefte. Daarnaast worden er vaak metingen gedaan aan het huidige proces. Veelal zit daar veel ruimte voor verbetering en dan gaat het vaak over het proces zelf alswel de koudeopwekking. In zijn presentatie zal hij enkele voorbeeldprojecten presenteren met wat opmerkelijke bevindingen.

Eddo werkt als onderzoeker bij de divisie FFC Post Harvest Technology waar de projecten gericht zijn op het zo efficiënt en duurzaam mogelijk bewaren en transporteren van verse producten, medicijnen en bloemen. Van oogst/productie tot consument. Hij is al zijn hele werkzame leven in de koeltechniek. Zowel in het bedrijfsleven als bij TNO Warmte, Koude en Installaties, met ontwikkelingsprojecten van kleine warmtepompen tot grote koelsystemen.

Lezing: woensdag 15.10 in zaal 1

Altijd op de hoogte blijven?