Webinar over upcycling van zijstromen in circular agrifood

31 januari 2023 Redactie Food

Het upcyclen van zijstromen van landbouw- en voedselproductie is een van de meest effectieve technologische en supply chain-oplossingen om voldoende en verantwoord geproduceerd voedsel te produceren voor een groeiende wereldbevolking. Er zijn al veel technologische innovaties in ontwikkeling om deze zijstromen te benutten voor voedingsingrediënten en -producten, maar een van de grootste uitdagingen is om nieuwe circulaire waardeketens te creëren en deze upcycled producten naar de consument te brengen.

Hierover gaat het webinar ‘Upcycling to the consumer’ van Foodvalley NL op 14 februari. Dit webinar is bij te wonen in de Midden Nederland Hallen in Barneveld of online. Het webinar zoomt in op vragen die gaan over de toekomstige markt van upcycled food, zoals:

  • Wat zijn de verwachtingen van consumenten over upcycled food?
  • Wat zijn interessante geografische verschillen in de markt voor upcycled food?
  • Kan een private standaard voor upcycled food helpen om die producten op de Europese markt te brengen? En zo ja hoe?
  • Wat zijn andere internationale ervaringen hiermee?
  • Hoe kunnen circulaire voedingsingrediënten en -producten onderdeel worden van het verantwoord inkoopbeleid van B-t-C-bedrijven?

Experts van The Upcycled Food Association (UFA) uit de VS, de Ellen MacArthur Foundation en Innova Market Insights en verschillende partners gaan in op die vragen en verkennen de potentiële impact van circulaire voedselconcepten door een optimale bereik naar de markt en de consument.

Meer informatie over het webinar en het (online) bijwonen vind je op de website van Foodvalley NL.

Altijd op de hoogte blijven?