BEDRIJFSINFORMATIE - In de groenten- en fruitsector heeft men al jaren te maken met recalls. Deze hangen onder meer samen met overschrijdingen van de maximum residu limieten (MRL’s) van beschermingsmiddelen op groenten en fruit. Een recall is een kostbare aangelegenheid, die men te allen tijde wil voorkomen. Het uitvoeren van analyses kost echter tijd; tijd die extra kostbaar is in het geval van versproducten. Eurofins Food, Feed, Water Benelux biedt uitkomst met het razendsnel uitvoeren van de verplichte pesticiden-analyse op aardappelen, groenten en fruit (AGF). Klanten kunnen, indien gewenst, het analyseresultaat dezelfde dag nog ontvangen.

“Recalls in de AGF komen regelmatig voor”, aldus senior accountmanager Daphne van Damme. Dat kan bijvoorbeeld te maken hebben met een overschrijding van de maximum residulimieten van gewasbeschermingsmiddelen. Zo werden onlangs producten met sesamzaadjes teruggeroepen, omdat er een teveel aan residu van het gewasbeschermingsmiddel ethyleenoxide was vastgesteld op het sesamzaad.”

De MRL’s worden door de Europese Commissie bepaald. Iedere lidstaat bepaalt de toelating van het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. “Elk type groente of fruit vraagt om een eigen gewasbeschermingsmiddel. Dat heeft te maken met de kwetsbaarheid van het product, en de mate waarin het gevoelig is voor invloeden van buitenaf. Bij producten als bloemkolen geldt dat er nauwelijks gewasbeschermingsmiddelen nodig zijn. Bij een kwetsbaar product als aardbeien ligt dit heel anders. Het type gewasbeschermingsmiddel dat nodig is voor een succesvolle oogst, varieert tevens per land. De omstandigheden die de groei van het gewas beïnvloeden, zoals grondsoort, temperatuur en vochtgehalte, bieden een voedingsbodem voor verschillende bedreigingen van het gewas. Dat vraagt om diverse middelen. Daarom kan het zijn dat in het ene land een gewasbeschermingsmiddel niet wordt gebruikt, en het andere wel. Dit heeft ook gevolgen voor de wet- en regelgeving in een land. Een middel dat in het buitenland wel mag worden gebruikt, zou in Nederland best verboden kunnen zijn.”

Menselijke fouten

MRL wordt in de EU beschreven als het maximale residu van een van een werkzame stof in een agrarisch product, dat verwacht wordt bij ‘goed landbouwkundig gebruik’. Het overschrijden van de MRL voor gewasbeschermingsmiddelen betekent meestal dat er onjuist gebruik is gemaakt van de middelen die de werkzame stof bevatten. “Dit gebeurt in de meeste gevallen niet met opzet. Soms is een menselijke fout de oorzaak van een te hoge MRL. Bijvoorbeeld wanneer een sproeikop niet goed was afgesteld. Ook externe omstandigheden kunnen van invloed zijn. Wanneer een gewas door de droogte minder hard groeit, kan dit leiden tot een te hoge MRL.”

Een hoge MRL betekent overigens niet automatisch dat er een risico voor de volksgezondheid optreedt. Dat is pas het geval als de maximale inname van die groente of dat fruit met het verhoogde residugehalte boven de acute gezondheidskundige referentiewaarden (ARfD) uit komt. “Wanneer er een te hoge MRL-waarde wordt aangetroffen, voeren we altijd een tweede analyse uit ter bevestiging. De klant beoordeelt bij een overschrijding van de MRL de Acute Referentie Dosis ter bepaling van de toxiciteit.”

Eurofins voert analyses uit voor zowel telers, producenten, handelaars als retailers. “Consumenten hoeven groenten en fruit dat in de Nederlandse supermarkten ligt zeker niet links te laten liggen. De zaken zijn in Nederland over het algemeen goed geregeld. Ieder jaar wordt de wet- en regelgeving rond MRL’s aangescherpt. De meeste supermarkten willen het overigens beter doen dan de voorschriften vanuit de wet. Hiervoor zijn er eigen eisen opgezet: supermarktspecificaties.

eurofins fruit

Producten tijdig laten analyseren

Echte risicogebieden kan Van Damme niet aanwijzen, wanneer het gaat om AGF met te hoge MRL’s. “Al geldt dat in Zuid-Europese landen relatief gezien meer gewasbeschermingsmiddelen worden gebruikt, omdat de kwaliteit qua uitstraling van AGF in gevallen minder kan zijn. Het grootste risico ligt in het gebruik van ‘oude’ gewasbeschermingsmiddelen, die nu niet meer of in minder mate worden toegestaan. Bij leveranciers uit landen waar we pas sinds een aantal jaar producten uit importeren, zoals Afrikaanse landen, ligt dat risico lager, omdat deze ‘oude’ middelen daar niet bekend zijn. Men gebruikt daar de nieuwere gewasbeschermingsmiddelen., Het kan wel zo zijn dat leveranciers uit landen buiten de EU minder goed op de hoogte zijn van Europese normen, waardoor problemen 8 ontstaan.” Producenten en retailers doen er daarom goed aan om wanneer ze met een nieuwe leverancier gaan werken, producten tijdig te laten analyseren en de leverancier te begeleiden bij de teelt.

Bang voor tijdsverlies hoeven ze daarbij niet te zijn. Eurofins kan de verplichte pesticiden-analyse op aardappelen, groenten en fruit nu op grote schaal razendsnel uitvoeren. Klanten kunnen het analyseresultaat dezelfde dag nog ontvangen. De vers-producten, inclusief positieve vrijgave, vinden desgewenst binnen een dag hun weg naar tussenhandelaar en retailer.

Tijdens de multiresidu-screening van Eurofins test het laboratorium welke van de 800 actieve stoffen, voorkomt op het product en in welke mate. ’s Ochtends worden de monsters genomen en nog diezelfde avond ontvangen telers, verwerkers en tussenhandelaren het resultaat, waarna de verse producten zo snel mogelijk bij de consument terechtkomen. De screening kan in drie snelheden worden uitgevoerd: regulier, snel en supersnel.

De supersnelle analyse is een optie binnen het Pesticides Partnership Pakket. “In de praktijk zien we dat klanten bijvoorbeeld voor het ene product de ‘same day-optie’ kiezen en voor een ander product juist de reguliere analyse wordt gekozen. Dat kan van het type product afhangen, of de situatie waarin snelle levering belangrijk kan zijn. Dat leggen we voor de klant vast in het ‘Pesticides Partnership Pakket’. Zo zorgen we voor kostenbesparing en gaan we samen verspilling tegen.” 

Benieuwd wat Eurofins voor u kan betekenen?
Kijk op www.eurofinsfoodtesting.nl of stuur een mail aan sales-food-nl@eurofins.com.
Met Eurofins bent u in staat om de veiligheid en versheid van uw voeding en water naar het volgende niveau te brengen: Fresh & Safe 2.0!

eurofins-logo

Eurofins Food, Feed, Water Benelux

 

Altijd op de hoogte blijven?