Varkens in Nood en Greenpeace lanceren app SuperWijzer

7 mei 2012

AMSTERDAM - Varkens in Nood en Greenpeace lanceren vandaag SuperWijzer, een gratis app voor iPhone en Android die de consument helpt een verantwoorde keuze te maken in de supermarkt.

Door met een smartphone de barcode te scannen van vlees, zuivel, eieren en vleesvervangers wordt direct zichtbaar of een bepaald product goed of slecht scoort in de categorieën dierenwelzijn, milieu, klimaat en schadelijke stoffen. SuperWijzer bevat nu al zo’n 15.000 producten.

De scores zijn gebaseerd op speciaal voor SuperWijzer uitgevoerde studies. Zo is de impact op milieu en klimaat van de producten in kwestie berekend door onderzoeksbureau CE Delft. Daarbij is onder meer gekeken naar het landgebruik en de uitstoot van broeikasgassen als CO2 en methaan.

Voor het bepalen van de dierenwelzijnsscores heeft een panel wetenschappers 42 diercategorieën beoordeeld.

Gebruikers van de app kunnen zelf instellen hoeveel waarde zij aan iedere categorie hechten. Scoort een product onder de norm, dan wijst SuperWijzer op alternatieve producten die wél goed uit het onderzoek naar voren komen.

Altijd op de hoogte blijven?