Circulariteit is een belangrijk middel om klimaatdoelen te realiseren. Het verpakkend bedrijfsleven heeft een belangrijke verantwoordelijkheid als het gaat om circulariteit van verpakkingen. Maar waar te beginnen?

De rol van voedselverpakkingen binnen een circulaire levensmiddelenindustrie is in het oog springend en bovenal uitdagend en complex. De ontwikkelingen, zowel upstream als downstream, volgen elkaar razendsnel op waardoor het begrip ‘duurzame en recyclebare’ verpakkingen als een moving target wordt ervaren. 

Van onmogelijk naar mogelijk

Wat vandaag de dag als onmogelijk wordt gezien in termen van recycling is dat over een paar jaar vast en zeker niet meer. Nieuwe inzichten en technologieën - denk aan chemische recycling - schieten als paddenstoelen uit de grond. FNLI helpt haar leden  om in dit dynamische werkveld richting en handelingsperspectief te geven voor interventies die duurzame en recyclebare voedselverpakkingen op Nederlandse bodem dichterbij brengen. 

Handvest

Voedingsmiddelenproducenten hebben ambitieuze doelen en werken samen met partners aan het sluiten van de ketens. Ketenpartners moeten ervoor zorgen dat activiteiten, innovaties en investeringen in elkaars verlengde liggen. Met het handvest ‘Circulair en duurzaam verpakken’ wil de FNLI deze ketensamenwerking verder intensiveren. Het handvest is in lijn met het Brancheverduurzamingsplan 2019-2025. 

Guidelines

Daarnaast inspireert het handvest leden ook om hun verpakkingen circulair te ontwerpen. Om ze daar concreet bij te helpen, heeft de FNLI samen met NRK (Federatie Nederlandse Rubber– en Kunststofindustrie) een praktische handleiding opgesteld: ‘Design- guidelines voor kunststof verpakkingen’. 

Beide documenten zijn gepresenteerd tijdens het seminar ‘Duurzaam verpakken voor de levensmiddelenindustrie’ dat de FNLI in januari organiseerde, samen met Wageningen Academy voor verpakkingsprofessionals in de voedingsmiddelenproductie, foodservice, -handel, -retail of – logistiek. Een succesvol seminar dat deelnemers inspireerde met de laatste inzichten op het gebied van verpakkingsdesign en ketensamenwerking.

Geen lid?

Het handvest 'Circulair en duurzaam verpakken' en de 'Designguidelines voor kunststof verpakkingen zullen binnenkort ook beschikbaar gemaakt voor niet-FNLI-leden. Wil je meer weten? Mail naar info@fnli.nl. 

Altijd op de hoogte blijven?