Redmer Oostland is manager quality control bij de grootste pepernotenfabriek van Nederland: Van Delft Biscuits. De levensmiddelentechnoloog ziet erop toe dat de biscuits, taai-taaipoppen en pepernootjes voldoen aan de kwaliteitseisen. 

Van Delft heeft volgens Oostland een geïntegreerde kwaliteitszorg. De mensen op de werkvloer voeren zelf verschillende controles en analyses uit. Naast de interne kwaliteitscontroles op de werkvloer laat Oostland periodiek monsters extern onderzoeken op chemische en microbiologische parameters. Hij coördineert de klachtbehandeling, is voorzitter van het HACCP -team, handhaaft de hygiëneregels in het bedrijf, maakt werkinstructies en coördineert het sensorisch onderzoek. Iedere dag om half elf test een panel de producten die op dat moment geproduceerd worden op kleur, geur, smaak, afmeting en verpakking, en worden houdbaarheids-testen ingezet.

De fabriek van Van Delft draait het hele jaar op volle toeren. Taaitaai en pepernoten moeten immers al ver voor de intocht van Sinterklaas te krijgen zijn. In 24-uurs diensten zorgen de mensen aan de productielijnen ervoor dat de winkelschappen op tijd gevuld zijn. Het productieproces in de Harderwijker pepernotenfabriek is op te delen in drie afdelingen: een afdeling die de grondstoffen beheert en de receptuur afweegt, de bakkerijafdeling waar bakkers en ovenisten – verantwoordelijken voor het bakproces – de degen bereiden en verwerken tot een eindproduct, en de inpakafdeling.

Ovenisten voeren kwaliteitscontroles uit op het product, ze controleren het stuksgewicht, de afmetingen, beoordelen de kleur en bakkwaliteit en meten vochtgehalte en aw-waarde. De resultaten daarvan gebruiken ze voor het finetunen van het bakproces. De afdelingen overleggen veel met elkaar. Variatie in grondstoffen is vaak direct merkbaar en kan zijn weerslag hebben op de procesinstellingen. Het helpt de ovenist als hij hiervan op de hoogte is en tijdig kan ingrijpen.

Afwisseling

‘Ik hou van de afwisseling in mijn werk’, vertelt Oostland. ‘Ik vind het fijn om samen met andere afdelingen na te denken over hoe je kwaliteit zo optimaal mogelijk kunt bewaken en in de werkwijze kunt integreren. Kwaliteit is immers een manier van werken en dat raakt iedereen. Iedereen binnen de organisatie is uiteindelijk betrokken bij de kwaliteit van het product. Ik werk al meer dan 20 jaar in de kwaliteitscontrole van voedingsmiddelen en dat verveelt me nooit.’

Zijn werkdag bestaat voor een belangrijk deel uit het uitlezen van de rapportages uit de productie en het analyseren van de opmerkingen die de productiemedewerkers beschrijven. Dit is waardevolle input voor verbeterpotentieel waarmee verbeteracties worden uitgezet in de organisatie. Oostland: ‘Kort op de bal spelen is daarbij ons motto. Verbeteracties pakken we direct op met betrokkenen in het productieproces.’

Integrale aanpak

Oostland gelooft in een integrale aanpak. ‘Ik ben ervan overtuigd dat je de verantwoordelijkheden het beste daar kan leggen waar ze het meest effectief zijn.’ Bij Van Delft is dat in het bakproces, de uitvoering van de receptuur en het zorgvuldig inpakken. ‘Ik wil een coach zijn voor mijn collega’s in het productieproces, geen boeman, maar een specialist met kennis van zaken waarop je kunt terugvallen. Samen met mijn collega’s wil ik met trots terugkijken op een goed verlopen productieproces en mensen verblijden met de lekkerste en mooiste koekjes en pepernoten die er te vinden zijn.’

Altijd op de hoogte blijven?