Een leven lang ontwikkelen

11 september 2023 Isa de Wolf Karin Jonkers
HAS green academy bestaat dit jaar 75 jaar en zet koers naar een toekomst als hét expertisecentrum voor de sector agro, food en leefomgeving in Zuid-Nederland. Reggy van der Wielen is sinds twee jaar voorzitter van het College van Bestuur.

Wat begon in 1947 als de Landbouwschool is inmiddels uitgegroeid tot een veelzijdige hbo-organisatie waar studenten én professionals terecht kunnen voor scholing, onderzoek, expertise en advies. De koers is ambitieus, HAS wil hét expertisecentrum voor de sector agro, food en leefomgeving in Zuid-Nederland worden. 

Reggy van der Wielen

2021 - heden: CvB HAS green academy
2016 – 2020: FrieslandCampina
1995 - 2016: Unilever

Reggy van der Wielen heeft een lange loopbaan in de wereldwijde voedselvoorziening met nadrukkelijke aandacht voor de keten, duurzaamheid en natuur. Hij was eerder werkzaam bij FrieslandCampina als R&D Director Research & Technology en bij Unilever in diverse leiderschapsposities binnen de R&D-organisatie. Zijn werk is gericht op het streven naar een wereldwijde voorziening van gezonde, smakelijke (en betaalbare) voeding met aandacht voor een duurzame en natuurinclusieve keten. Hij studeerde Voeding van de Mens in Wageningen. Van 1991 tot 1995 was hij werkzaam als onderzoeker bij Wageningen University, waar hij promoveerde op onderzoek naar de voedselconsumptie van ouderen in Europa, met specifieke focus op de vitaminevoorziening.

Een leven lang ontwikkelen

Van der Wielen legt uit waar die ambitie door is ingegeven. “Een leven lang ontwikkelen wordt steeds belangrijker en daarom zetten we steeds meer in op kennisontwikkeling. Zowel in het onderwijs, in het bedrijfsleven en in het doen van onderzoek. We hebben dertien lectoren en zo’n vijftig docentonderzoekers die samen met studenten, docenten en het werkveld werken aan praktijkgerichte onderzoeksprogramma’s, lokaal, regionaal én (inter)nationaal.”

“In 2022 hebben we de naam HAS hogeschool gewijzigd in HAS green academy. De toevoeging van ‘green academy’ bekrachtigt de beweging naar expertisecentrum. Al 75 jaar speelt HAS actief in op ontwikkelingen in de tijd en zoekt daarmee de weg van vooruitgang en vernieuwing. Ook nu weer.”

 Het voedselsysteem vraagt om een complexe transitie die afhankelijk is van veel stakeholders

Meer dan een hogeschool

“HAS green academy voedt ontwikkeling en brengt met kennis en partners oplossingen voor uitdagende maatschappelijke vraagstukken. We onderzoeken, leiden op en brengen innovatie ín de praktijk en náár de praktijk. Zowel in ons onderwijs- en trainingsaanbod als in het onderzoek dat we doen, zijn we bij het gehele proces binnen de food- en milieusector actief. Van de boer tot aan de consument. Een goede aansluiting bij het werkveld staat bij HAS green academy voorop. Die aansluiting vinden we door middel van samenwerkingen met bedrijven, bedrijfsuitdagingen die door studenten als real life cases worden uitgewerkt, incompany trainingen, afstudeerprojecten, stages en meer.” 

Bedrijfsopleidingen

Om dat alles te realiseren is het fijn dat je talent herkent en ontwikkelt, ziet van der Wielen. “We vinden het belangrijk dat talent de kans krijgt. Door de krapte op de arbeidsmarkt is het niet alleen belangrijk maar gewoon broodnodig om talent binnen de sector steeds door te blijven ontwikkelen. We willen onze sector vitaal houden en willen daaraan bijdragen door het geven van een groot aantal bedrijfsopleidingen die worden verzorgd door ervaren professionals met praktijkkennis. Er is inmiddels bij HAS jarenlange ervaring met het maken en uitvoeren van maatwerkprogramma’s waarbij we ons richten op de dagelijkse praktijk. Daarnaast hebben we Cedeo-erkenning  (zie kader, red.) ontvangen voor al onze bedrijfsopleidingen. Een deel van onze cursussen zijn zelfs microcredentials. Een microcredential is een erkend certificaat waarmee je als professional kunt aantonen wat je weet, kunt en begrijpt na afronding van een korte onderwijseenheid: accreditatiewaardig onderwijs en een extra kwaliteitskeurmerk.”

Oud HAS gebouw (© HAS green academy)

Het begin 

In 1947 begon de HAS als Landbouwschool en niet veel later komt hier de Zuivelschool en Tuinbouwschool bij. De Hogere Agrarische School (HAS) is een feit. Vanaf de jaren 90 breidt HAS het opleidingspakket uit én worden er structurele samenwerkingen met het bedrijfsleven gesloten. Terwijl het aantal bachelor hbo-opleidingen toeneemt en HAS een tweede vestiging opent in Venlo in 2013, groeit ook het aantal bedrijfsopleidingen en cursussen voor professionals.
Ondertussen komt zowel de klimaatproblematiek als de wereldvoedselvoorziening steeds nadrukkelijker op de maatschappelijke agenda te staan. De grootte en complexiteit van de vraagstukken op het gebied van agro, food en leefomgeving vragen om nieuwe antwoorden. Daarvoor leidt HAS green academy de nieuwe generatie professionals op, maar vindt men het ook belangrijk om de huidige professionals bij te blijven scholen. 

Praktijkgericht onderzoek

"We houden bij HAS green academy niet alleen korte lijnen met het bedrijfsleven, we zijn ook nauw verbonden met het onderzoek dat er gedaan wordt op het gebied van voedsel. We doen zelfs ook ons eigen onderzoek. Alleen al rondom de sector food zijn er meer dan vijf lectoraten. Dat zijn zijn kennisgroepen binnen hogescholen die op maatschappelijk relevante terreinen de verbinding leggen tussen het onderwijs, de beroepspraktijk en praktijkgericht onderzoek. In onze food-lectoraten wordt bijvoorbeeld onderzoek gedaan naar designmethoden in food, naar voeding en gezondheid en naar eiwittransitie in voeding. De lector van het lectoraat ‘Eiwittransitie in voeding’ geeft ook weer een workshop ‘Plantaardige Eiwitten’. Op deze manier verbinden we op een unieke en actuele manier het onderwijs met onderzoek én met het bedrijfsleven."

Afstudeerprojecten

"Een ander mooi voorbeeld van hoe we de verbinding leggen met de praktijk is via afstudeerprojecten. Dit zijn vraagstukken binnen een bedrijf waar men zelf de expertise en/of mankracht niet voor in huis heeft. Het kan zijn dat een organisatie wil innoveren, verduurzamen of het productieproces wil optimaliseren. Onze studenten en docentadviseurs van de opleiding Voedingsmiddelentechnologie, Food Innovation en Milieukunde helpen relevante en urgente vraagstukken op te lossen. Deze projecten worden uitgevoerd door een projectteam bestaande uit een adviseur/inhoudsdeskundige/projectleider en meerdere vierdejaarsstudenten. Als opdrachtgever profiteer je van multidisciplinaire deskundigheid, een brede knowhow en enthousiaste senior en junior professionals."

Cedeo-erkenning

Cedeo is de onafhankelijke certificerende instantie voor de HR-sector. Aan de hand van periodiek klanttevredenheidsonderzoek onder inkopers van opleidingen en andere HR-diensten beoordeelt Cedeo de aanbieders op kwaliteit, continuïteit en klantgerichtheid.

De toekomst

We vragen naar de toekomst van het voedselsysteem en hoe dat er volgens Van der Wielen uit ziet. “Het voedselsysteem zal eerlijker, efficiënter, gezonder, circulair en klimaatneutraal moeten worden. Dit vraagt om een complexe transitie die afhankelijk is van veel stakeholders. De maatschappelijke vraagstukken op het gebied van agro, food en leefomgeving vragen om nieuwe perspectieven, antwoorden en nieuwe concrete oplossingen. Dit biedt volop carrièrekansen voor jong talent en bestaande professionals binnen en buiten de food sector.” 
“In de context van demografische ontwikkelingen zoals vergrijzing en minder studenten - en de economische groei in Nederland en Europa, zal de komende jaren een verdere krapte op arbeidsmarkt niet geheel ondenkbaar zijn. Dus zullen we meer moeten doen met hetzelfde aantal mensen in minder tijd. We zullen als sector worden uitgedaagd om slimmere oplossingen te bedenken voor complexe vraagstukken.” 
“Een integrale en multidisciplinaire aanpak biedt mogelijkheden voor onder andere grondstoftekorten, minder energiegebruik, efficiënte productie, duurzame ketens en versnelling van de eiwittransitie. Nieuwe toegepaste technologieën en automatiseringsoplossingen die schaalbaar zijn, bieden volop kansen voor de agro-food sector in binnen- en buitenland. Maar niet alleen de Innovatie-R&D-Technologie-agenda van de Nederlandse foodsector is belangrijk, ook de Human Capital-agenda heeft prioriteit. Daarbij zijn er de komende jaren niet alleen voldoende werknemers nodig, maar ook werknemers met meer dan alleen inhoudelijke kennis. Aspecten als een positieve mindset, creativiteit, flexibiliteit, ondernemerschap en samenwerking zullen gevraagd worden van de toekomstige professional."

HAS green academy (© HAS green academy)

Aantrekkelijk blijven

“We hebben een gezamenlijke uitdaging en plicht om de agrofoodsector te promoten voor jong talent en de professionals van vandaag en morgen. Zodat de foodsector in de breedte aantrekkelijk blijft voor toekomstige werknemers, zowel vanuit innovatie, onderzoek, technologie, data, ICT, productie, logistiek, marketing en sales. Denk hierbij ook aan brede inzetbaarheid van werknemers en voldoende mensen opgeleid vanuit wo, hbo en mbo."

Hij besluit met het duiden van de omvang van het netwerk HAS green academy: "We leggen verbindingen met toegevoegde waarde tussen en met studenten, collega’s, professionals, ondernemers en beleidsmakers. En dat op alle fronten: lokaal, globaal, jong, oud, binnen, buiten, denkers en doeners, theorie en praktijk." 

HAS green academy

Het cursusaanbod van HAS green academy is divers. Van workshops van een of meerdere dagen tot cursussen van meerdere maanden. Een voorbeeld van een uitgebreide cursus is ‘Levensmiddelenmicrobiologie’. Hierin leert de deelnemer alles over micro-organismen, van het begrijpen van processen van bederf, tot het vaststellen van het kiemgetal. De deelnemer leert verantwoord omgaan met voedingsmiddelen en daarmee is deze cursus interessant voor iedereen die dagelijks met voedsel(bereiding) te maken heeft. Of je nu werkzaam bent als projectmanager of productontwikkelaar.
Behalve cursussen die verbreding en verdieping op een specifiek onderdeel van de voedingsmiddelensector geven, zijn er ook cursussen die professionals in de foodsector handvatten geven om een goede gesprekspartner te zijn. En natuurlijk zijn er cursussen die inspelen op de actualiteit zoals de eendaagse workshop ‘Plantaardige Eiwitten’. 

Altijd op de hoogte blijven?