Gezond aan het werk, nu én in de toekomst. Om uiteindelijk fit en met plezier je pensioen te kunnen halen. Een streven dat steeds belangrijker wordt, zeker waar er sprake is van fysiek zwaar of repeterend werk. En dat komen we in de voedingsmiddelenindustrie regelmatig tegen.

Binnen het programma Food in Transitie 2030 worden naast food- ook feedbedrijven geholpen met het opzetten van projecten voor het fit krijgen en houden van personeel. De uitdagingen zijn regelmatig dezelfde, dus wilden we je als lezer van EVMI het ervaringsverhaal van diervoeding, genees- en verzorgingsproducten fabrikant Beaphar niet onthouden. 
Sinds 2019 werkt de organisatie samen met haar medewerkers aan een fysiek én mentaal fitte organisatie.  Beaphar heeft als doel dat al haar medewerkers nu en in de toekomst gezond aan het werk zijn. Zodat zij fit en met plezier hun pensioen kunnen behalen.

Rosemarie Haarman HR-Adviseur Rosemarie Haarman: Vitale medewerkers ervaren meer werkplezier, zijn productiever en zijn minder vaak ziek.

Gezond aan het werk

“Vitaliteit zien wij als verantwoordelijkheid van zowel werkgever als werknemer. Door tijdens het werk aandacht te besteden aan vitaliteit, hopen we onze medewerkers te inspireren en te ondersteunen bij het bevorderen van hun eigen welzijn. Vitale medewerkers ervaren meer werkplezier, zijn productiever en zijn minder vaak ziek, dus uiteindelijk hebben we er allemaal baat bij.” HR-Adviseur Rosemarie Haarman vertelt ons over het verloop van het project en over de resultaten tot dusver.

Fit@Beaphar

In 2019 werden de eerste concrete stappen gezet in de richting van deze visie met de oprichting van de projectgroep ‘Fit@Beaphar’. Deze dynamische groep bestaat uit acht medewerkers, werkzaam in de verschillende geledingen van het bedrijf. De projectgroep maakt alle keuzes die betrekking hebben op het thema ’Duurzame Inzetbaarheid’.

Fit@Beaphar heeft vervolgens het eerste onderwerp gekozen om mee aan de slag te gaan: aandacht voor fysieke belasting. In samenwerking met een specialist in duurzaam fysiek werk, Buro voor Fysieke Arbeid (BVFA) werd er een plan opgesteld om dit project, inmiddels omgedoopt tot ‘Fysiek Fit @Beaphar’, vorm te geven. “Aangezien veel van onze medewerkers te maken hebben met fysiek belastend werk, was dit een uitstekend thema om mee te beginnen. Ook omdat we zagen dat klachten aan het bewegingsapparaat toenamen is het een belangrijk aandachtspunt. Natuurlijk willen we ervoor zorgen dat onze medewerkers gezond aan het werk kunnen blijven. Om dit ook gelijk goed aan te pakken kwamen we al vrij snel tot de conclusie dat we een partij nodig hebben gespecialiseerd in fysieke belasting op de werkvloer, maar ook met een praktische benadering. Zo kwamen we uit bij het Buro voor Fysieke Arbeid.”

Voor én door de werkvloer 

Een van de centrale onderdelen in het plan was coaching op de werkvloer. Een krachtig middel om medewerkers bewust te maken van de impact van fysieke belasting op hun lichaam en gezondheid. “Geen coach van buitenaf, maar juist eigen medewerkers opleiden tot coach en dus de kennis in eigen huis hebben en houden, dat is wat ons betreft de kracht van dit project.” Al snel werd er een interne sollicitatieprocedure gestart voor interne coaches. Hieruit zijn zeven medewerkers geselecteerd, die op vrijwillige basis solliciteerden met de motivatie om fysieke belasting bij Beaphar tot een minimum terug te brengen. Deze medewerkers volgden het traject ‘Coach Fysiek Fit’ en mogen zich inmiddels officieel fitcoach noemen. Hun takenpakket bestaat uit het in kaart brengen van werkplekken, doorvoeren van verbeteringen en het coachen van collega’s op de werkvloer. Samen met de unitleiders borgen zij de aandacht voor gezond werken. 

Het coachingstraject bleek een succes. Vandaag de dag worden er nog steeds interne coaches opgeleid, met veel plezier: “De opleiding heeft invloed op de manier waarop ik naar mijn werk kijk en hoe ik het uitvoer. Kleine aanpassingen kunnen een groot verschil maken. Ik hoop dat ik mijn collega’s straks kan motiveren om onze werkplekken en -houdingen te verbeteren.” aldus een fitcoach in opleiding.

Workshops

In 2021 is het project Fysiek Fit@Beaphar breder uitgerold. Alle vaste medewerkers werden meegenomen in een drie uur durende workshop over de basis van fysieke belasting. De trainer van Buro voor Fysieke Arbeid werd in elke sessie ondersteund door twee interne coaches. Deze coaches verleenden niet alleen ondersteuning tijdens de praktische oefeningen, maar zorgden ook voor verankering van de besproken inhoud. Bovendien kregen alle deelnemers de kans om gebruik te maken van coaching op de werkvloer. 
De reacties op de workshops waren overwegend positief. Een medewerker vertelt: “De workshop vond ik echt heel interessant. Ik zie het model van een rug en de uitleg hierbij nog steeds voor me: wat is een goede beweging en wat niet. Ik let thuis ook veel meer op hoe ik sta: op twee benen en recht vóór wat ik doe, zodat ik niet draai met mijn rug. Over 2 jaar ga ik met pensioen, ik merk dat ik het echt wel probeer en er baat bij heb.”

“De coaches zijn echt actief bezig op de afdeling. Dat is zeker positief. Zelfs de kritische mensen zijn ‘om’. We hebben onze eerste aanvraag naar de TD, voor een aanpassing van een werkplek, opgeleverd gekregen. Het werkt nu zoveel makkelijker voor de mensen op die werkplek. En het kan nog beter, maar daar gaan we nu weer mee aan de slag.” aldus een aanwezige unitleider.

Ook de projectgroep en HR-afdeling zijn tevreden over de workshops, voegt Rosemarie toe. “Er is meer bewustwording op het gebied van fysiek gezond werken, de medewerkers zijn zich meer bewust van de effecten van fysieke belasting op hun eigen lichaam, maar vooral ook wat ze zelf kunnen doen door aanpassingen in eigen houding en beweging tijdens het werk. Daarnaast is gebleken dat soms met een paar kleine aanpassingen op de werkvloer het werk fysiek minder zwaar kan worden.”

De aanhouder wint

"Gedurende het project zijn er positieve resultaten behaald, mede door de samenwerking van de coaches, de leidinggevenden, de projectgroep Fit @Beaphar en uiteraard trainer José Tijsen-Agema van Buro voor Fysieke Arbeid. De kunst is om dit project met elkaar levend te houden en er de juiste aandacht voor te hebben en te houden.” licht Rosemarie toe. 
Toch verloopt een project zoals dit niet zonder slag of stoot. Het samenvoegen van de Duurzame-Inzetbaarheidvisie op fysieke belasting met de dagelijkse gang van zaken binnen de organisatie is een proces voor de lange adem, waarin de aandacht soms kan verslappen. 

Beaphar productie 2 (© Beaphar)

“Als je jarenlang op een bepaalde wijze hebt gewerkt is het gewoon heel lastig om die werkwijze te veranderen, dat heeft aandacht en tijd nodig. Dat herkennen we denk ik allemaal. Ook worden er soms mogelijke verbeteringen gesignaleerd die niet eenvoudig en zonder grote investeringen te realiseren zijn en dan kan de oplossing soms een tijdje op zich laten wachten. Dat kan frustrerend werken voor de betreffende medewerkers en coaches.Het is essentieel om te communiceren over wat we allemaal wél gerealiseerd hebben en waarom er voor wordt gekozen om sommige dingen niet - of nog niet - te realiseren. Ook hebben we te maken gehad met verloop in de groep coaches.Een nieuwe coach is uiteraard niet gelijk beschikbaar en opgeleid, dus dan ligt de daadwerkelijke coaching op de afdeling even ‘stil’. Inmiddels zijn we weer gestart met het opleiden van een nieuwe groep coaches en wordt het project ook uitgerold op andere afdelingen, een mooie ontwikkeling!”

Gezond zijn én blijven

De plannen voor de toekomst? “We zijn afgelopen jaar gestart met een vitaliteitsprogramma voor alle medewerkers, met inspiratiesessies en workshops op het gebied van werk-privé balans, slapen, gezonde voeding, stressreductie etc. Daarnaast is er voor medewerkers een mogelijkheid om een ‘speeddate’ te plannen met een leefstijlcoach of een mental coach, alles gewoon onder werktijd. Aandacht voor gezondheid en vitaliteit is en blijft een belangrijk onderwerp op de agenda van Beaphar!

Ook aan de slag?
Dan is de kans groot dat je gebruik kunt maken van subsidie via Food in Transitie 2030. De experts van Stichting Ontwikkelingsfonds Levensmiddelenindustrie (SOL) kijken graag met je naar de mogelijkheden.

Meer informatie vind je op: www.foodintransitie2030.nl

Het programma FIT2030 en alle onderliggende activiteiten worden mede mogelijk gemaakt door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Altijd op de hoogte blijven?