'Holistisch' verenigd naar het jaar 2080

24 februari 2022 Michael Nieuwesteeg

'Holistisch' naar verpakken kijken en met een ‘open mind’ samenwerken, zo hebben ondernemingen de beste kans het jaar 2080 te halen.

Dat is de belangrijkste conclusie van de conferentie Verpakken in het Jaar 2080 die het NVC vorig jaar, 25 november 2021, organiseerde. Voor de levensmiddelenindustrie geldt dat er veel gaat veranderen vanwege een verouderende bevolking en de noodzaak nieuwe foodgrade materialen te ontwikkelen. Het unieke event werd gepresenteerd door Katinka van der Spek (studente industrial design aan de Universiteit Twente) en NVC-directeur Michaël Nieuwesteeg.

Zo’n 180 deelnemers wereldwijd bespraken gezamenlijk live de vijf grote verpakkingsthema’s van de komende decennia. Die thema’s raakten allemaal ook de voedingsmiddelenindustrie als geheel. Hoe houden we de kennis en inzetbaarheid van de werknemers op peil? Hoe ver gaan de automatisering en informatisering van het verpakken? Is er straks nog wel betrouwbare zakelijke informatie te vinden? Welke rol gaan verpakkingen spelen in de vergrijzende maatschappij? Hoe maken we een einde aan verpakking als milieuprobleem?

Kansen en bedreigingen in kaart

Iedere werkgroep bracht de kansen en bedreigingen in kaart en rapporteerde deze ook terug inde afsluitende plenaire meeting. Het jaar 2080 lijkt ver weg maar is het niet: aan het einde van de meeting zegde studente twintigster Katinka van der Spek toe aan haar co-presentator en vijftigplusser Michael Nieuwesteeg, dat zij de follow-up van het event in het jaar 2080 zal bijwonen. Dat zou met een levensverwachting van 90 jaar voor haar geen probleem moeten zijn!

Permanente balancing act

Verpakkingsprocessen genereren steeds meer data, maar wat doen we er mee? Volgens de werkgroep draait het om het steeds weer afwegen van het gebruik van de beschikbare data en hun daadwerkelijk nuttige toepassing. In de levensmiddelenwereld is het traceren van producten inmiddels een must geworden. Recent nog zijn er grote Europese recalls geweest vanwege ethyleenoxide. De data moeten betrouwbaar zijn en daarvoor is een betrouwbaar netwerk nodig. Bij automatisering wordt het netwerk gevormd door de diverse (sub)machinesystemen en hun onderlinge connectiviteit. Veel ondernemingen zijn inmiddels aangesloten bij het NVC-automatiseringsproject Accelerate.

EVMI 1-22 Holistisch Verenigd

Studente industrial design Katinka van der Spek presenteerde het event samen met NVC-directeur Michaël Nieuwesteeg. Zij hoopt er in het jaar 2080 ook weer bij te zijn. ​

Attentie voor het netwerk

In dezelfde maand dat de bijeenkomst plaatsvond, veranderde Facebook zijn naam in Meta. Twitter kreeg een nieuwe CEO die meldde dat er heel veel inhoud is, maar dat het beheersen van de toegang tot de inhoud steeds belangrijker wordt. Heet hangijzer in de werkgroep was dan ook de vraag of er extra eisen aan de platformbeheerders zoals Google zouden moeten worden gesteld. En wie zou een eventuele scheidsrechtersrol moeten oppakken? Ook spannend: hoeveel energie kost het online beschikbaar houden van alle informatie en in hoeverre zullen onze nazaten in 2080 alle informatie van nu en gisteren nog kunnen lezen met de apparatuur die er dan is?

Vergrijzing is duurzame noodzaak

Zo alomvattend belangrijk, dat we het met z’n allen haast over het hoofd zouden zien: de vergrijzing. Een hogere gemiddelde leeftijd is een duurzame noodzaak voor een wereldbevolking die prettig lang wil leven en in evenwicht is met de bronnen die ze in de wereld weet te mobiliseren. Stel de wereldbevolking is constant en de levensverwachting is 90 jaar. De gemiddelde leeftijd van de levende mensen is dan 45 jaar. De werkgroep besprak de toekomstscenario’s van de WHO en koppelde daar uitdagende verpakkingsvragen aan. Hoe gaat een verouderende bevolking een mooi product als een echte Stolwijker boerenkaas consumeren? Hoe krijgen we de doppen van de flessen en melkpakken open met onze zwakkere handen? Hoe lezen we de lijst van ingrediënten? Interessante link naar de duurzame inzetbaarheid; bij een pensioenleeftijd van 70 jaar zal de gemiddelde student van nu vijf jaar aan regulier hoger onderwijs besteden en vijfenveertig jaar tijdens zijn/haar job moeten bijblijven. Het NVC-project Sustainable Ageing staat inmiddels voor 24 juni 2022 op de agenda.

EVMI 1-22 Vergrijzing

Vergrijzing betekent niet alleen meer medische zorg, maar ook meer aandacht voor het alledaagse. Hoe gaat een vergrijzende bevolking bijvoorbeeld een kaas eten?

Milieu: follow the PUMA

De huidige milieuproblemen zijn wellicht in 2080 opgelost, maar misschien zijn er ook weer nieuwe op komst. De snelheid waarmee technieken kunnen worden ingevoerd en ons gedrag kan worden veranderd, is relatief laag. Interessante vraag was, of de supermarkt anno 2080 nog wel bestaat. Die vraag kwam ook naar voren in de ‘vergrijzing’ en de ‘automatisering’ werkgroepen. Als thuisbezorgers zoals HelloFresh weten welke portiegrootte hoort bij een bepaalde leeftijd, dan kunnen ze ook op maat leveren. Resultaat: minder food waste. Het PUMA-project is inmiddels wereldwijd bekend. Op 16 maart 2022 vindt de 6e PUMA-jaarbijeenkomst plaats en op 3 mei 2023 het PUMA wereldcongres in Düsseldorf, de dag voor de interpack aldaar.

Duurzame inzetbaarheid: leven lang leren wordt de norm

Voor een duurzame inzetbaarheid moet de beroepsbevolking continu worden bijgeschoold. Gaan we individueel of juist als groep leren? Online of fysiek bij elkaar? Op het werk of in het klaslokaal? Hoe dan ook, altijd zijn groepsinteractie en een inspirerende docent-student relatie cruciaal. Werknemers moeten vooral nieuwsgierig blijven, aldus de werkgroep. NVC is inmiddels voor werknemers in ruim tachtig landen present met Live Online en Live Hybride bedrijfsonderwijs, ondersteund door een 24/7 online leeromgeving. Verschillende NVC-workshops en cursussen zijn specifiek een must voor de levensmiddelenindustrie, uiteraard de NVC Cursus Food Packaging, maar ook het bedrukken en het verpakken voor de (food) e-commerce kan bij NVC worden geleerd door medewerkers van de industrie.

De gehele conferentie met alle presentaties is door NVC geüpload in de cloud en ter beschikking gesteld aan de NVC-leden, nu en opnieuw tijdens de NVC Algemene Ledenvergadering (ALV) van het jaar 2080.

Altijd op de hoogte blijven?