Bakkers-in-bedrijf_jannes_schuiling-210x300 In mijn werk maak ik gebruik van de drijfverenanalyse van Profile Dynamics. Deze zijn gebaseerd op het werk van de Amerikaanse docent psychologie, dr. Clare W. Graves. Door de analyse help ik ondernemers en managers inzicht te krijgen in hun eigen drijfveren, die van hun medewerkers, hun teams en bedrijven.

De zeven waardenstelsels worden uitgedrukt in zeven kleuren. De kleuren die uit de test rollen, bepalen uiteindelijk iemands profiel. Hoe is die persoon? Hoe doet diegene zijn werk? Met wie willen ze wel en met wie willen ze liever niet samenwerken? Hoe communiceren ze met anderen en welke leiderschapsstijl hanteren/ontwikkelen zij? Hieronder een korte samenvatting van de zeven drijfveren. Wat zegt een bepaalde kleur over de persoon?

web-300x225

Optimale team

De profielen die uit de analyse naar boven komen, geven organisaties inzicht en Schuiling Consult de handvatten om het optimale team samen te kunnen stellen. Voor een ambtelijke afdeling ‘Ruimtelijke ordening’ bestaat het optimale team uit andere profielen, dan een inkoopafdeling op de beursvloer. Op ‘Ruimtelijke ordening’ werken ambtenaren grondig en secuur volgens wet- en regelgeving. Veel blauwe profielen in het team is niet alleen gewenst, maar ook noodzakelijk.

Op de beursvloer is grondigheid niet een eerste vereiste. Hier vechten besliskracht en snelheid om voorrang. Een team met veel rood en oranje is essentieel. Op voorhand kunnen we globaal – en dus zonder rugnummers – een optimaal team samenstellen. Maar om in de praktijk tot het optimale team te komen, is een nauwgezette kennis van de ‘spelers’ een eerste voorwaarde. Waar acteren ze sterk en waar precies ligt de weerstand? Een tweede voorwaarde is kennis hebben van de organisatie. Wat is de missie en de visie? Wat is de branche? Is er concurrentie en zo ja, waar bestaat deze uit?

Schuiling Consult heeft in de loop der jaren veel ervaring opgedaan in een verscheidenheid aan organisaties, binnen diverse team(lagen) en opererend vanuit verschillende branches. Organisaties wier medewerkers door ons zijn getest en waar teams op ‘succes’ zijn doorgelicht, werken efficiënter en effectiever. Hoe ziet uw meest ideale team eruit?

Dit artikel verscheen eerder op: Bakkers in bedrijf

Altijd op de hoogte blijven?