Startups leveren een significante bijdrage aan de innovatie in de foodsector. Sinds 2021 wordt binnen Europa meer geld besteed aan startups door middel van venture capitals dan door de gevestigde bedrijven aan R&D. 

Gevestigde bedrijven kunnen niet meer om startups heen. Er wordt inmiddels meer geld in geïnvesteerd dan in R&D bij de grote bedrijven. “Ze zien startups niet langer als bedreiging, maar als kans” aldus Jan Meiling, directeur van StartLife. 

StartLife adviseert en begeleidt startups binnen de food en agrotechnologie. “We zorgen voor financiering en linken bestaande bedrijven aan startups die voor hen interessant kunnen zijn. Voor beide partijen kan een samenwerking voordelen opleveren. Bijvoorbeeld wanneer startups gebruik mogen maken van apparatuur die ze nodig hebben voor het opschalen van hun bedrijf of het doen van onderzoek. Een ander voordeel is het delen van kennis of het gebruik mogen maken van een bestaand netwerk.”
“Voor de gevestigde partij kan samenwerking om verschillende redenen interessant zijn. Sommige grote bedrijven willen enkel zien hoe de startup te werk gaat, zodat hier lessen uit getrokken kunnen worden voor de eigen R&D afdeling. Zij willen een zogenaamde front row seat. Anderen willen meer, bijvoorbeeld gebruik kunnen maken van een ingrediënt of product dat door de startup op de markt wordt gezet. Weer anderen willen investeren in de startup of deze overnemen.”
Een sprekend voorbeeld is de Vegetarische Slager, dat is overgenomen door Unilever. “Unilever heeft het netwerk en de benodigde logistiek voor wereldwijde verkoop. Dat had de Vegetarische Slager als op zichzelf staand merk niet voor elkaar weten te krijgen.”
Bij het matchen van bedrijven wordt zorgvuldig gekeken waar beide partijen naar op zoek zijn. “Wat wil het gevestigde bedrijf uit de samenwerking halen? Wat heeft de startup nodig? Voor een gevestigd bedrijf is de betrouwbaarheid van de partij waarmee wordt samengewerkt van groot belang. Gevestigde bedrijven zijn vaak gewend om samen te werken met vaste partners, waarmee lange relaties zijn opgebouwd. Het aangaan van een relatie met een relatief klein en jong bedrijf is risicovoller. Zeker wanneer het gaat om een klein team. Wat als de CEO van de startup weggaat? Hierover worden vaak afspraken gemaakt. Soms worden mensen uit het gevestigde bedrijf gedetacheerd bij de startup, om een investering veilig te stellen.”

Altijd op de hoogte blijven?