Nederlandse vleesconsumptie licht gestegen

20 oktober 2017

Tegen de algemene verwachtingen in zijn we in Nederland in 2016 niet minder, maar zelfs iets meer vlees gaan eten. Wakker Dier toont zich bezorgd en wijst met name op de gezondheidsconsequenties van een te hoge vleesconsumptie.

Door Dick Veerman - Foodlog

De dalende trend in de Nederlandse vleesconsumptie waarvan inmiddels algemeen wordt uitgegaan, wordt niet bevestigd door 2016. Dat blijkt uit onderzoek van Wageningen Economic Research in opdracht van Wakker Dier. In 2016 verbruikte de Nederlander met ruim 76 kilo vrijwel evenveel vlees als in het jaar ervoor. Als de brongegevens van het CBS strikt worden genomen, at Nederland in 2016 2 ons meer vlees dan in 2015.

De vleesconsumptie wordt gemeten in karkasgewicht: vlees inclusief botten. Dat betekent dat niet al deze kilo’s in de maag eindigen. Ruwweg de helft van de 76,8 kilo wordt daadwerkelijk geconsumeerd. Van dit vlees komt bijna de helft van varkens (47,5 procent). Daarna volgen pluimveevlees (voornamelijk kip) met bijna 29 procent en rundvlees met 20 procent. Kalfsvlees maakt maar een klein deel uit van de consumptie (1,7 procent).

Tabel 1

Wakker Dier toont zich bezorgd over de jongste cijfers: “De huidige vleesconsumptie is voor mens, dier en milieu niet houdbaar. Helaas laten deze cijfers zien dat dit besef in Nederland nog niet is doorgedrongen.” Volgens de dierenwelzijnsorganisatie is het eten van veel vlees ongezond. Nederland at in 2016 zesenveertig procent meer vlees dan het Voedingscentrum als maximum aangeeft. Vooral met rood vlees - runderen, schapen en varkens - zouden we flink moeten matigen.

In Europees verband scoort het vleesgebruik in Nederland onder het Europees gemiddelde. Frankrijk en Duitsland eten duidelijk meer vlees. België en Luxemburg duidelijk minder. Dat laat de onderstaande tabel zien. Omdat die gebaseerd is op een andere bron dan het CBS waaruit de lichte stijging van het Nederlandse vleesgebruik valt af te leiden, tekent zich daarin nog een lichte consumptiedaling in 2016 voor Nederland af. In de meeste EU-lidstaten, schrijft Wageningen Economic Research, "is het vleesverbruik per hoofd in de jaren 2012-2016 iets gedaald, maar in sommige landen zoals Ierland, Italië en het VK veranderde het vleesgebruik nauwelijks."

Tabel 2

Op de site van de NOS verklaart de Wageningse consumptie-socioloog Hans Dagevos, mede-auteur van het onderzoek, waarom de daling niet doorzet. Dagevos: "We moeten geduld hebben als we willen dat mensen minder vlees gaan eten. Het duurde zo'n 50 à 60 jaar voordat we deze hoeveelheid vlees aten en het zal waarschijnlijk evenveel tijd kosten om terug te gaan naar de hoeveelheid vlees van de jaren 50. Het is een proces van de lange adem."

Altijd op de hoogte blijven?