Rol Nederland bij ontbossing veel te groot

12 februari 2021 Mischa Brendel

Tussen 2004 en 2017 is in Afrika, Azië en Zuid-Amerika in totaal 43 miljoen hectare aan natuur vernietigd, met name voor het creëren van landbouwgrond. Het gaat om een gebied tien keer zo groot als Nederland. Dat staat in een rapport van het Wereld Natuur Fonds (WWF).

Klik hier voor een grotere versie van de afbeelding.

“Dit is geen ver-van-ons-bed show”, aldus Merijn van Leeuwen van WWF-NL. “Een van de grootste oorzaken van ontbossing in tropische gebieden is de grote vraag uit Europa naar palmolie, soja voor veevoer en cacao. Als we boodschappen doen, moeten we zeker kunnen weten dat hier niet voor ontbost is. Daar is stevige Europese wetgeving voor nodig.”

De rol van Nederland in deze ontbossing is onevenredig groot, aldus het WWF. Binnen de Europese Unie is ons land naar verhouding de grootste importeur van soja, palm-olie en cacao. Ook investeert Nederland relatief veel in de veeteelt in Zuid-Amerika.

Naast deze veeteelt speelt ook het verbouwen van soja voor veevoer zich met name af in Zuid-Amerika; palmolieplantages zijn vooral in Zuidoost-Azië te vinden. Het WWF kwam tot 24 ‘hotspots’ waar (delen van) bossen zijn verdwenen en het bestaan van de bossen wordt bedreigd. Negen van deze hotspots liggen in Zuid-Amerika – met name in de Amazone en in de Cerrado in Brazilië, acht in Afrika, zes in Zuidoost-Azië en één in Australië. Hiermee is laatstgenoemde het enige Westerse land in de lijst.

Er is een lichtpuntje wat betreft de Europese stimulering van deze agrarische activiteiten: de EU werkt momenteel aan wetgeving om het kappen van tropische bossen voor dergelijke activiteiten tegen te gaan.

Naast het opstellen van dergelijke wetgevingen doet het WWF nog een aantal aanbevelingen in zijn rapport. De belangrijkste daarvan is het minder vaak eten van vlees. Van Leeuwen liet aan de NOS weten: “Als je een vleesburger eet, eet je indirect ongeveer vijf keer zoveel soja als bij een sojaburger.” Hiermee wil ze aangeven dat de impact van landbouw voor veeteelt en soja voor veevoer in deze hotspots vele malen groter is dan die van soja voor directe consumptie.

Commerciële landbouw is de belangrijkste oorzaak van ontbossing. Daarmee draagt die landbouw niet alleen bij aan het verlies van planten- en diersoorten, maar ook aan de toename van CO2-uitstoot. Niet alleen door de ontbossing die hiervoor nodig is, maar ook doordat er hierdoor minder bos is dat juist CO2 kan opslaan.

 

Altijd op de hoogte blijven?