Snapshot 2018: groei voedselverwerkende industrie

28 mei 2018

Het AgriFoodTech Platform brengt jaarlijks alle feiten en cijfers van de agrifood sector in beeld. De Snapshot 2018 toont een dynamische sector. Deze jaarlijkse uitgave is op 24 mei beschikbaar gesteld, zowel in print als online.

Voedingsmiddelenindustrie

Uit de Snapshot blijkt dat het aantal bedrijven in de voedselverwerkende industrie in 2017 met 3,5 procent is toegenomen tot een totaal van 5.890 bedrijven. De groei van bedrijven met minder dan tien werknemers is het grootst. Deze groeiden gemiddeld 5,7 procent per jaar. In 2016 steeg de export door de voedingsmiddelenindustrie met 12,1 procent ten opzichte van 2015. De hoogte van de investeringen in R&D dalen al drie jaar op rij, echter zijn deze relatief nog de hoogste in de wereld. De voedingsmiddelenindustrie speelt met innovatie in op trends en vragen vanuit consumenten. De industrie zet vooral in op gemak, gezonder en/of fitter, en verantwoord.

Snapshot 2018

In de Snapshot komen uiteenlopende maatschappelijke thema’s met betrekking tot de agri, food & tech aan bod. Voedselverspilling is dit jaar nieuw opgenomen in de publicatie. Brood, zuivel en groente staan in de top drie meest verspild vast voedsel. Maar ook het antibioticagebruik in de veehouderij, de broeikasgasemissie en het energiegebruik komen aan bod in deze uitgave. Zo was de Nederlandse land- en tuinbouw (en visserij) in 2017 verantwoordelijk voor ruim 7 procent van het totale energieverbruik in Nederland. De land- en tuinbouw was dat jaar ook verantwoordelijk voor 44% van de landelijke productie van duurzame energie (incl. biomassa levering).

Het belang van agrifood

De agrifood sector gaat hand in hand met technologische innovatie. De totale omzet van agri, food & tech bleek in 2016 goed voor 157 miljard. Dat betekent dat de sector zijn positie op het wereldtoneel wederom heeft verstevigd. Kan dat de consument iets schelen? Zij beoordeelden de sector in zijn geheel met een 4,7 op een schaal van 7. Nederlanders staan over het algemeen niet negatief tegenover de agrifood sector, maar ze zijn ook niet uitgesproken positief.

Overwinnen van maatschappelijke uitdagingen

Noord-Brabant, Zuid-Holland en Gelderland hebben een sterke aantrekkingskracht op ondernemers in de voedingsmiddelenindustrie. In die regio’s zijn circa 65.000 arbeidsplaatsen in de voedingsmiddelenindustrie. In Flevoland, Utrecht en Friesland is de voedingsmiddelenindustrie een belangrijke werkgever in de industriële sector. De investeringen in R&D van de Nederlandse voedingsmiddelenindustrie is een van de hoogste van Europa, echter zijn deze investeringen nog erg laag in vergelijking met andere sectoren. Ook hier geldt dat er maatschappelijke uitdagingen moeten worden overwonnen, innovatie kan hier oplossingen voor bieden.

Over de Snapshot 2018

Met deze Snapshot geeft het AgriFoodTech Platform inzicht in feiten en cijfers rondom de land- en tuinbouw, voedingsmiddelenindustrie, retail en de toeleverende technologische industrie. AgriFoodTech Platform wil de dialoog over de toekomst van ons eten graag op gang houden, de Snapshot 2018 helpt om insights uit de sector altijd paraat te hebben. Download het hele boekje hier.

Altijd op de hoogte blijven?