Zware kost over 3D-voedselprinten

11 oktober 2022 Mischa Brendel

Fundamentals of 3D Food Printing and Applications is een indrukwekkende bundel met uitgebreide en zeer technische wetenschappelijke artikelen over alle aspecten van 3D-voedselprinten. Geen detail wordt onbelicht gelaten. Dat maakt het een zeer moeilijk leesbaar geheel, maar tegelijkertijd een naslagwerk waarin het antwoord op elke mogelijke vraag die je over 3D-voedselprinten zou kunnen hebben te vinden is.

Wie zich wil verdiepen in 3D-voedselprinten, heeft met Fundamentals of 3D Food Printing een uitstekend werk in handen: technologieën, ingrediënten, toepassingsgebieden, de chemische basis van de voedingsmiddelen, de wiskundige fundamenten van de verschillende typen printers en nozzles, het komt allemaal tot in detail aan bod. Die schat aan informatie vergt echter wel de nodige academische kennis: formules en technische details worden niet geschuwd. Ware het niet dat de 3D-voedselprinters en alles eromheen nog volop in ontwikkeling zijn, dan was dit een fantastisch naslagwerk. Nu kan het dat hooguit voor enkele jaren zijn. Elk van de dertien hoofdstukken is door een andere groep onderzoekers geschreven. Dat maakt dat elk hoofdstuk op het gebied van de expertise van de auteurs de nodige voorkennis verwacht. Ook ontkomt de lezer niet aan enige overlap en dubbele uitleg, wat soms enige irritatie op kan wekken.

Opvallend is de hoeveelheid aandacht die chocola als printmedium krijgt: zeker drie hoofdstukken gaan (hoofdzakelijk) over chocola. Aan de ene kant logisch – er is relatief veel onderzoek naar 3D-printen met chocola gedaan – maar aan de andere kant voelt het disproportioneel. Het hoofdstuk over voedselveiligheid rond 3D-voedselprinten is erg speculatief en lijkt op veel vlakken overbodig. De belangrijkste conclusies daar lijken dat de voedingsmiddelen gebruikt in 3D-printers al getest zijn en worden op zaken als allergieën, en dat de printers goed schoongemaakt moeten worden.

Hoewel zware kost, is dit werk zeker aan te bevelen voor al die zich bezighouden of bezig willen houden met 3D-voedselprinten. Dit verzamelde werk gaat in op alle aspecten die er bij 3D-voedselprinten komen kijken en de bundeling alleen al bespaart de professional foodprinter heel wat speurwerk.

Prijs: 371,99 | ISBN: 9780128145647

Dit boek is te koop bij Libris of andere lokale boekhandels. Steun de boekhandel en koop lokaal! 

Altijd op de hoogte blijven?