In de voedingsindustrie is reinigen en desinfecteren erg belangrijk om besmettingen met micro-organismen tegen te gaan. Maar, de meeste desinfectiemiddelen bevatten alcohol. Gelukkig zijn er alternatieven.

Het gebruik van ethanol in desinfectiemiddelen is niet onomstreden. In Nederland staat het op de lijst van kankerverwekkende stoffen en van stoffen die schadelijk zijn voor de voortplanting, de zogenoemde SZW-lijst. Als alternatief wordt vaak isopropyl alcohol/IPA gebruikt. Maar ook deze biocide kan gezondheidsproblemen veroorzaken zoals nier- en leverafwijkingen en eczeem als het in contact komt met de huid. Reden te meer om de mogelijkheid van desinfecteren zonder alcohol onder de loep te nemen. 
Het niet naleven van goede hygiënepraktijken kan leiden tot besmetting van voeding met bacteriën, virussen en gisten, die ernstige gezondheidsproblemen kunnen veroorzaken bij consumenten. Daarnaast kan slechte hygiëne ook leiden tot productverlies en beschadiging van de reputatie van het bedrijf. Het is van cruciaal belang dat alle medewerkers niet alleen op de hoogte zijn van het hygiëneplan, maar ook de juiste middelen krijgen om ervoor te zorgen dat er hygiënisch gewerkt kan worden op een veilige en efficiënte manier. Het gebruik van reinigings- en desinfectiewipes helpt bedrijven hierbij.

Eerst reinigen, dan desinfecteren

Desinfecteren heeft alleen zin als oppervlakken schoon zijn. Vet en vuil moet eerst verwijderd worden anders kunnen hardnekkige bacteriën, virussen en ziektekiemen, die zich hieronder bevinden, niet goed bereikt worden met een desinfectiemiddel. Losse, droge doeken in combinatie met vloeistoffen en sprays kosten veel tijd, verbruiken onnodig veel en door te sprayen komen ook nog eens ongezonde chemicaliën in de lucht. Het gebruiken van geïmpregneerde wipes levert veel voordelen op. Ze zijn gebruiksklaar, hebben de juiste hoeveelheid middel, waarmee de kans op fouten veel kleiner is. Daarnaast vergroten ze de veiligheid voor werknemers, omdat er minder gevaar is voor inademen en morsen. De meeste wipes zijn echter geschikt voor alleen reinigen of desinfecteren en ze bevatten meestal ethanol en/of IPA.

Nieuw op de markt

Uniek zijn de Dreumex Disinfectant & Cleaning Wipes Blue: ze zijn geschikt voor zowel reinigen als desinfecteren van kleinere, harde oppervlakken. Hierdoor hebben bedrijven slechts één product nodig. Ze bevatten geen ethanol of IPA en zijn PT2 en PT4 geclassificeerd. Door het kleine formaat voorkomen ze onnodig afval en zijn ze ideaal voor het reinigen en desinfecteren van kleine oppervlakken en tools zoals messen, thermometers, tangen, handgrepen, mixers, blenders en snijmachines. Ideaal voor de voedingsindustrie. 

Nu verkrijgbaar bij PDP Cleaning Solutions: info@pdbcleaning.com 

Dommelstraat 1
5347 JK Oss
0412 406 506
mail@dreumex.com
www.dreumex.com

Altijd op de hoogte blijven?